Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

158 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Ličky

f 333a

K tomu statku jsou dva sirotci: Martin a Jíra, Manda matka jejich díl svůj sobě na gruntě porazila.
Náleží těm sirotkom spravedlnosti jim náležité na gruntě 29 na Závodí Mandy mateře jejich summy 46 R 20 gr.
Přijde každému na díl jeho po 23 R 10 gr.
Ty peníze jim jíti mají od leta 1600 po 2 R.
Rukojmě za to při gruntě zapsáni jsou.

Příjem a vydání:
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Mahdy vdovy za g[runt] 2 R.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od Martina Havrano[va] 1 R.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato od Martina Havranova za g[runt] 1 R.
Jíra sirotek zemřel a díl jeho na Martina bratra jeho připadl, kteréhož přišlo 23 R 20 gr.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Tomáše Paškového za g[runt] 2 R.
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnova přijato od Tomáše Paškového za g[runt] 2 R.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Tomáše Paškového za grunt 2 R.
Ty přijala Manda mateř na nápad po dítkách svých.
NB. Martin zemřel a poněvadž se žádných přátel krevních po meči nenašlo, ta všecka spravedlnost připadla na Mandu mateř jeho.
f 333b
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Tomáše Paškového za g[runt] 2 R.
Přijal je muž Mandin na díl její.
Letha 1610 za purgmistra Jíry Žilky Tomáš Paška zkoupil na svém gruntě od manžela Mandiného Daniele Baťového 15 R 20 gr za hotové 3 R 7 ½ g.