Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

16 Sirotek ne[božtíka] Jana Gregorového

f 41a

Jest jedna Barbora, ta jest při mateři v ochraně.
Vyhledalo se jí samé podle zápisu knih nových purkrechtních na gruntě 38 Matěje Skočovského 6 R. Ty jí jíti mají od letha [15]94 při Vánocích po 3 R.
Více jí náleží na gruntě 46 Martina Prachaře 9 R. Ty se jí pokládati mají od letha [15]94 při Vánocích po 2 R.
Více tejž Barboře náleží z Dorotou mateří její na vinohradě Martina Kubáčkového podle zápisu kněh horenských v listu 191
5 R. Ty jak jim jíti mají, knihami horenskými se spraviti moci budeš.

Letha [15]94 přijato za grunth od Martina Prachaře do truhlice sir[otčí] 2 R.
Téhož letha [15]94 přijato za grunth od Matěje Skočovského do truhlice sirotčí 3 R.
Od vkladu do rejstr dáno Václavovi písaři 1 gr 3 den.
Za dluh nebožšt[íka] otce těch sirotků dáno za dluh Markovi Tvrdoňovému do Vrbky 3 R.
Letha [15]95 přijato z gruntu Martina Prachaře 2 R.
f 41b
Letha [15]96 přijato z gruntu Martina Prachaře 2 R.
Téhož letha [15]96 přijato z gruntu Jakuba Skočovského 3 R.
Letha [15]97 přijato z gruntu Martina Prachaře 2 R.
Letha 1598 přijato z gruntu Petra Tesaře ostatní 1 R.
Barboře vydáno spravedlnosti její hotových peněz 11 R 28 gr 4 den.