Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

161 S[irotci] n[ebožtíka] Vaňka Fňukala

f 344a

Letha 1599 za purgmistra Martina Ševčíka sepsán a zinventován jest tento statek, ku kterémuž jest sirotků šest, jmenovitě Matěj, Mikuláš, Jan, Jíra, Kateřina, Martin a Babuše mateř jejich sedmá.
Našlo se jim spravedlnosti na níže psaných věcech jmenovitě toto:
Na gruntě 60 na Závodí Václava Michálkova zaplaceného 44 R.
Na vinohradě v Dolní hoře Vaňka Vsetínského zaplaceného
40 R 1 ½ gr.
Summa všeho statku učiní 84 R 1 ½ gr.
Z toho dluhů rozličných lidem zaplaceno 3 R 1 gr 4 ½ den.
Zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhův 80 R 29 gr
6 den.
To dělíc na 7 dílů, dostane se každému na díl jeho po 11 R 17 gr 5 ½ den.

Příjem a vydání:
Letha 1599 za purgmistra Martina Ševčíka závdanku za vinohrad a peněz ročních 7 R.
Z toho zaplaceno dluhu ut s[upr]a 3 R 1 gr 4 ½ den.
Babuši mateři na díl její dáno 3 R 28 gr 2 ½ den.
Letha 1600 za purgmistra Martina Jakšového přijato od Václava Michálkova za g[runt] 20 gr.
Ty jsou vydány Martinovi na šaty.
f 344b
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od Václava Michálka za g[runt] 1 R.
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Václava Michálkova za g[runt] 1 R.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato od Václava Michálkova za grunt 1 R.
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnova přijato od Václava Michálkova za g[runt] 2 R.
Od Vaňka Vsetínského za vinohrad 1 R.
Mikuláš a Kateřina zemřeli a každý dílu svého po sobě zanechali po 11 R 17 gr 3 ½ den. Babuše mateř jejich též umřela a dílu nedobraného odemřela 7 R 19 gr 3 den, učiní toho všeho 30 R 25 gr.
Ta všeckna spravedlnost připadla na Matěje, Jana, Martina a Jíru bratry jejich, přijde na každého po 7 R 21 gr 1 ½ den.
Z důchodův J.M. Páně přijato na dluh panský 4 R.
Ty jsou vydány Matějovi na díl jeho.