Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

162 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Zvedinosa

f 347a

Letha 1599 za purgmistra Martina Ševčíka sepsán a zinventován jest tento statek, ku kterýmuž jest sirotků dvý, totiž Kateřina a Zuzanna.
Našlo se jim spravdlnosti na níže psaných věcech zejména toto:
Na gruntě 11 na Závodí Jana Zvedinosového, strejce jejich, zaplaceného 30 R, placením od letha [15]99 po 2 R.
Na vinohradě Martina Petlejcha v Dolní hoře zaplaceného zuostává 41 R, placením od leta [15]99 po 3 R.
Summa všeho statku učiní 71 R.
Z tej summy tito dluhové zaplatiti se mají:
Abrahamovi Židu Mejtnému 2 R, zaplaceno.
Matějovi Hájkovi půjčených 1 R, zaplaceno.
Bratru Petrovi dluhu 11 gr.
Martinovi Halíkovi 10 gr.
Ance dceři Zvedinosové na šaty dáti se má ze všeho statku
3 R, zaplaceno.
Summa všech dluhův 6 R 21 gr.
Zuostává čistého statku mimo splacení dluhův na rozdíly
64 R 9 gr.
To dělíc na 2 díly, přijde každému na díl jeho po 32 R
4 ½ gr.
f 347b
Příjem a vydání:
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Jana Zvedinosova za grunt 2 R.
Od Jana Petlejcha za vinohrad 3 R.
Z toho zaplaceno Martinovi Hájkovi dluhu 1 R.
Abrahamovi Židu Mejtnému dluhu 2 R.
Od spravování a vložení statku dáno 18 gr.
Zuzanně na díl její na vychování dáno 1 R 12 gr.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Jana Zvedinosa za g[runt] 2 R.
Od Martina Petlejcha přijato za vinohrad 2 R.
Z toho dáno Bratru Petrovi za dluh 15 gr.
Z dílu sirotčího Zuzanniného dáno Martinovi Hajanovi, co ji v nemoci opatroval a na pohřeb 1 R 15 gr.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od Jana Zvedinosa za g[runt] 1 R.
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Jana Zvedinosa za grunt 1 R.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Jana Zvedinosa za g[runt] 2 R.
Od Jíry Holinky na místě Jana Petlejcha za vinohrad přijato 1 R.

Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato od Jana Zvedinosa za grunt 2 R.
Od Jíry Holinky přijato za vinohrad 2 R.
Ance dáno, což jí Martin Zvedinos na šaty poručil 3 R.
Kateřina a Zuzanna sirotci ut s[upr]a zemřely a dílů po sobě zanechaly summy 60 R 24 gr. Ta spravedlnost připadla na Jana Zvedinosa strejce jejich a on sobě na ten nápad na gruntě svém poráží 20 R.
A na vinohradě Jíry Holinky je[mu] k vyzdvižení náleží
33 R, na dluhu vyšlý spravedlnosti má 7 R 24 gr.