Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

163 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Duchkova

f 350a
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka sepsán a zinventován jest tento statek, ku kterémuž jest jeden sirotek jménem Kateřina a Babuše mateř její druhá.
Našlo se jim spravedlnosti na gruntě 40 a vinohradě, kterýž Babuše mateř sirotka koupila, summy 125 R.
Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Sirotkom dvěma n[ebožtíka] Martina Duchkova za grunt doplatiti se má 11 R, placením od letha [15]99 po 2 R.
S[itrotkům] n[ebožtíka] Matěje Škrobeného dluhu 10 R 15 gr, placením od letha [15]99 po 3 R.
Jozefovi Židu do Brodu Uherského dluhu za vlnu 23 R.
S[irotkům] n[ebožtíka] Janoše do Veliké Vrbky za vlnu 9 R.
Mlynáři pod Omižnú dluhu 4 R 15 gr.
Byčanskýmu dluhu 4 R 15 gr, dáno.
Summa všech dluhův učiní 62 R 15 gr.
Zuostává čistého statku mimo splacení dluhův na rozdíly
62 R 15 gr.
To dělíc na dva díly, dostane se každému na díl jeho po
31 R 7 ½ gr.
Babuše mateř dílu svého na gruntě 40 v Měst[ečku] a vinohradě srazila 31 R 7 ½ gr. A tak mimo poražení dílu svého dopláceti ještě má summy 93 R 22 ½ gr.
Závdanku položiti má letha [15]99 6 R a ostatek platiti od letha 1600 po 5 R.
Rukojmě při gruntě zapsáni sou.
f 350b
Kateřině sirotku dílu jejího náleží 31 R 7 ½ gr.
A mimo to náleží jí dvě krávy, ovec starých 5, svině 2 a z lože šatuo. To zůstává při Babuši mateři a má jí dochovati až do vdaní jejího.
Rukojmě za to Jan Zvedinosů, Martin Ďaďků, Jan Tomášů S.R.S.N.

Příjem a vydání:
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato závdanku od Babuše vdovy 6 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Duchkového
2 R.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Martina Hrubého za grunt 15 R.
Ty sou dány Jozefovi Židu do Brodu na dluh jeho.
Více přijato od něho 4 R 15 gr.
Ty vydány Byčanský[mu] za dluh jeho.
Na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Duchkového do truhlice vloženo na doplacení gruntu 2 R.
Na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Škrobeného dáno na dluh
2 R.
Ty 2 R sirotkom n[ebožtíka] Martina Duchkova sou dány.

Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od Martina Hrubého 8 R.
Ty sou vydány Jozefovi Židu ostatek dluhu jeho.
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Ondry Duchkových za g[runt] 4 R 15 gr.
Ty sou dány mlynáři pod Omiznú dluhu jeho.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Ondry Duchkova za grunt 1 R 15 gr.
Ty sou dány na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Duchkova na dluh napřed psaný.
Jakož náleželo Kateřině dílu jejího mimo zaplacení dluhů summy 31 R 7 ½ gr, ty jest prodala Martinovi Hrubýmu otčímovi svýmu za hotových 7 R, kteréž on sobě na místě jejím, když ty peníze půjdou, vyzdvihovati má po čemkoliv půjdou.
f 351a
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka dáno Janovi na šaty, s[irotku] n[ebožtíka] Martina Duchkového, z pokládaných peněz 5 R 15 gr.
A tak ona díl svůj vyzdvihla.
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Ondry Duchkova 3 R.
Ty zuost[ávají] v truhlici sirotčí na Jana n[ebožtíka] Martina Duchkova.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Martina Hrubého za grunt 1 R.
Zuost[ávají] v truhlici na nápad[níky] Martina Duchkova.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Martina Hrubého za grunt 2 R.