Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

167 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Sučanského

f 366a

Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka sepsán tento statek, k němuž jest sirotků 4, totiž Kateřina, Marta, Mikuláš, Jan a Běta mateř jejich pátá.
Náleží jim spravedlnosti na gruntě 24 a na vinohradě v Dolní hoře 174 R 10 gr.
To dělíc na pět díluo, dostane se každýmu na díl jeho po 34 R 26 gr.
Běta, mateř těch sirotků, grunt i z vinohradem v Dolní hoře ujala v summě nahoře psané a dílu svého sobě srazila 34 R
26 gr. A tak zuostává dopláceti na s[irotky] mimo sražení dílu svého 139 R 14 gr, placením po 6 R, když jiní nápadníci prve svou spravedlnost vyzdvihnou.
Kateřině a Matrkytě zanechává se každé z lože šatuo.
Mikulášovi a Janovi též každému jedna kráva, ty sou vydány Kateřině.
To všeckno zuostává při mateři, bude jim to povinna vydati, když toho potřebovati budou.
Marta, Mikuláš a Jan zemřeli, spravedlnost jejich, které náleží summy 104 R 15 gr, na Kateřinu sestru jejich vlastní připadla. Act[um] za purg[mistra] Jíry Žilky letha 1610.

Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Jíry Bartoňového přijato za grunt prvních peněz 2 R.
Ty sou vydány Mikulášovi Kozubovi na místě Kateřiny manželky své.
f 366b
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Jíry Bartoňového za gr[unt] přijato dvojích peněz 8 R.
Ty sou vydané Kateřině.
Od Jíry Moňkového za vinohrad v Dolní hoře 4 R.
Ty sou vydány Kateřině.
Jakož Mikulášovi a Janovi náležela každému jedna kráva, po smrti jejich přijala je Kateřina sestra jejich, i šaty ložné, k čemuž se sama přiznala.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od Jíry Bartoňového za gr[runt] 4 R.
Ty sou vydané Kateřině.
A jakož Jíra Moňků ještě povinen zůstával do tohoto statku za vinohrad v Dolní hoře dopláceti 14 R, ty jest skoupil od Kateřiny za hotových 4 R 15 gr. A tak již ten Jíra Moňků za ten vinohrad sem do tohoto statku nic dlužen není.