Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

169 S[irotci] n[ebožtíka] Matěje Duných

f 370a

Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka sepsán tento statek, k němuž nápadníkův šest, totiž Běta, Dorotha, Mikuláš, Jíra, Hedvika a Kateřina, též Anka macocha jejich sedmá.
Náleží jim spravedlnosti na gruntě 30 Vávry Koláče Nivnického 18 R.
Dělíc to na 7 díluo, přijde každýmu na díl jeho po 2 R 16 gr 2 den.

Příjem a vydání:
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Vávry Koláče za grunt 1 R.
Ten jest vydán na chování sirotkuo.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala přijato od Vávry Koláče za g[runt] 1 R.
Ten jest dán Šilhavý[mu] Židu za dluh, kterýž se po rozdílu statku našel.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato od Vávry Koláče za grunt 15 gr.
Ty sou vydány Ance, macoše těch sirotků.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Vávry Koláče za grunt 1 R.
Ty sou vydány Ance macoše na díl její.
A tak díl svůj vyzdvihla.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka Srnova přijato od Vávry Koláče za g[runt] 1 R.
Ten jest vydán Ance macoše na díl její.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Vaňka Petrova za grunt 15 gr.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Vaňka Petrova za g[runt] 1 R.
f 370b
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Vaňka Petrova za grunt 1 R.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Vaňka Petrova za g[runt] 3 R.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře přijato od Vaňka Petrového za grunt 1 R.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře přijato od Vaňka Petrového za grunt za 2 leta 2 R.
Leta Páně 1618 za purgkmistra Pavla Víthového od Vaňka Petrového za grunt přijato peněz ročních 1 R.