Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

17 Sirotci ne[božtíka] Jíry Rašky

f 43a

Jest jich štvero: Mikuláš, Václav, Jan a Běta.
Vyhledalo se jim spravedlnosti podle zápisu knih nových purkrechtních při gruntu 42 Václava Kšticového 140 R. Na to jest jim položeno závdanku a peněz purkrechtních do letha [15]93 18 R 15 gr.
Z těch 18 R 15 gr zaplaceno dluhuov po ne[božtíku] otci těch sirot[ků] podle sečtení 10 R 21 gr a mimo zaplacení těch dluhuov zůstává na právě hotových 7 R 24 gr.
A na gruntě Václava Kšticového dopláceti se má od letha [15]94 při Vánocích 121 R 15 gr.
Na to jest zadrženo do letha [15]93 10 R a ostatek mimo ty zadržalé od letha [15]94 při Vánocích pokládati se má po 4 R.
Více těm sirot[kům] náleží na gruntě 43 Matouše Lhotského
6 R 15 gr. Ty se mají od letha [15]94 při Vánocích pořadně pokládati po 1 R. Na to jest jim s téhož gruntu za leto [15]90 vyšlej 1 R.
Summa což těm sirot[kům] náleží, učiní 135 R 24 gr.
f 43b
Dělíc tu summu na čtyri díly, dostane se na jeden každej díl po 33 R 24 gr 1 ½ den.
Též ti sirotci mají jednu krávu, kderúž prve při sobě měl Václav Kšticů, vzal ji Šimon Formánek, tu má jim do zrostu jejich dochovati a k tomu se uvolil dobrovolně od té krávy jalovici přichovati.
Též mají při témž Šimonovi peřinu a polštář, za to Šimon Formánek do zrostu sirot[ků] zaručil.
Rukojmě Jan Kože, Jan Žobský S.R.A.N.

Letha [15]94 přijato od Václava Kšticovýho za grunth peněz purgkrechtních do sirotčí truhlice 4 R.
Více přijato od Mathouše Lhotského za grunth 1 R.
Letha [15]95 přijato od Václava Kšticového 4 R.
Letha [15]96 [přijato] od Matouše Lhotskýho dvojích peněz purgkrechtních 2 R.
Téhož letha přijato od Václava Kštice 3 R.
Letha [15]97 přijato od Václava Kštice za grunth 4 R.
Téhož leta přijato od Matouše Lhotskýho z gruntu 1 R.
Letha [15]98 přijato od Matouše Lhotského za grunt 1 R.
Též přijato od Václava Kštice za grunt 4 R.
Letha [l5]99 za purgmistra Martina Kštice přijato od Václava Kštice za grunt 4 R.
Též přijato od Matouše Lhotského za g[runt] ost[atní]
15 gr.
Václavovi Kšticovi půjčeno těchto sirotků letha 1598 za ouředníka pana Jana Vokouna hotových peněz 4 R, má je položiti o posudku letha 1599. Rukojmě za to Martin Kšticův.

f 44a
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato za grunt od Václava Kšticového 2 R.
Ty sou vydány Bětě na díl její na šaty.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od Václava Kšticového za grunt 2 R.
Anna, manželka n[ebožtíka] Šimona Formánka, oddala jest krávu a jalovici, též peřinu a polštář, kteréž tohoto sirotka za sebou měli. A tak za nimi toho nic nepozůstává.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato od Lukáše Šturmy za grunt 4 R.
Václavovi dáno na díl jeho na šaty 3 R.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato od Lukáše Šturmy za g[runt] 4 R.
Z toho dáno Václavovi na díl jeho 2 R.
Jakož Václavovi dodati se zuostávalo dílu jeho ještě mimo prvnější vydání 28 R 24 gr, takové peníze pustil Mikulášovi bratru svému na gruntě jeho, kterýž ukoupil. A tak on díl svůj zouplna docela vyzdvihl. Act[um] za purg[mistra] Daniele Třískala letha 1606.
Mikuláš koupíc grunt otcovský, srazil sobě na něm díl svůj, totižto 33 R 24 gr. A tak díl svůj zouplna vyzdvihl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Mikuláše Rašky za g[runt] 2 R.
Ty jsou vydány Janovi na díl jeho.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Mikuláše Rašky, které jemu Jan bratr jeho pustil 9 R.
Přijal je Jan na díl svůj.