Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

172 S[irotci] n[ebožtíka] Matěje Hájka

f 377a

Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka sepsán tento statek, k němuž jest sirotků dva, totiž Anna, Běta a Kateřina mateř jejich třetí.
Náleží jim spravedlnosti na gruntě 5 a vinohradě v Dolní hoře 48 R.
Ty půjdou, když nejprve s[irotci] n[ebožtíka] Martina Sadového za grunt a s[irotci] n[ebožtíka] Marka za vinohrad doplatí po 5 R.
To dělíc na tři díly, dostane se každýmu na díl jeho po
16 R.
Kateřina, mateř těch sirotků, grunt i z vinohradem za summu ut s[upr]a koupila a na něm sobě dílu svého 16 R srazila. Zuostává ještě dopláceti placením nahoře psaným na sirotky ut s[upr]a summy 32 R.
Jakož náleželo Anně a Bětě spravedlnosti jejich každé po
16 R – 32 R, ta spravedlnost jakožto po zběhlých jest k ruce panské obrácena. Act[um] za purgmistra Jíry Žilky letha 1610.
Omylná správa dána, nejsou zběhlí, zuostávají u přátel na Souchově a k rejstrom je postavují.

Příjem a vydání:
Letha 1614 za purgmistra Jíry Žilky od Adama Zimy z Souchova za vinohrad v Dolní hoře přijato 3 R.
Ty jest položil na místě Kateřiny ženy své.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Adama Zimy z Souchova za vinohrad v Dolní hoře přijato 5 R.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od Adama Zimy z Souchova za vinohrad 1 R.