Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

173 S[irotci] n[ebožtíka] Ondry Juráčového

f 379a

Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového sepsán jest tento statek, k němuž sou sirotci 3: Anna, Pavel, Václav, Jan pastorek jeho a Zuzanna mateř jejich pátá.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 12 na Závodí Zuzanny, mateře těch sirotků 60 R. Závdanku dáti má 6 R, placením od letha 1602 po 2 R.
Půl achtele vinohradu v Dolní hoře, na němž jest zaplaceného 44 R, placením po 2 R, když se Pavelkovi předních peněz 7 R vyplatí.
Summa všeho statku 104 R.
Z toho dluhův se zaplatiti má toto:
Panu Vojskovi za žito 1 R 20 gr.
Pavelkovi za panskou pšenici 20 gr.
Martinovi Šidlákovi dluhu 1 R.
Mikulášovi Jakšovýmu dluhu 1 R.
Janovi Supovi dluhu 22 ½ gr.
Do Hluku za 2 m[ěřice] žita po 20 gr – 1 R 10 gr.
Pavelkovi za vinohrad 1 R.
Václavovi Juráčovi do Hluku 4 R.
Na zbor velický poručených 2 R.
Summa dluhův 13 R 2 ½ gr.
Zůstává čistého statku 90 R 27 ½ gr.
f 379b
To dělíc na 5 dílů, přijde každému na jeho díl po 18 R
5 ½ gr.
Zuzanna, mateř těch sirotků, grunt s vinohradem v Dolní hoře ujala v summě 104 R.
Z toho sobě srazila dílu svého 18 R 5 ½ gr a dluhův zaplatila 13 R 2 ½ gr.
A tak ještě zůstává dopláceti sirotkom vejš psaným 72 R
22 gr, placením za grunt od letha 1602 po 2 R a když se Pavelkovi vinohrad doplatí, bude povinna platiti po 4 R.
Janovi pastorku náleží dílu jeho v tomto statku podle poručenství Ondry napřed psaného (za tou příčinou, že se jemu pomáhal z maličkosti živiti) 18 R 5 ½ gr.
Anně náleží dílu jejího 18 R 5 ½ gr.
Pavlovi náleží dílu jeho 18 R 5 ½ gr.
Václavovi náleží dílu jeho 18 R 5 ½ gr.
Summa 72 R 22 gr.
Anně samé zanechává se při mateři 3 kusy šatův ložných, totiž duchna, poduška a peřina, do vdaní jejího a má jí přisaditi 1 jalovici.

Příjem a vydání:
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato od Zuzanny vdovy za g[runt] 2 R.

Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Zuzany vdovy za statek 2 R.
Ty sou vydány Juráčovi do Hluku na dluh ost[atní].
f 380a
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka Srnového přijato od Jana Juráčového za g[runt] 2 R.
Více položila na zaplacení dluhu Zuzanna Juráčová 7 R
2 ½ gr.
Ty sou přijaty na dluhy a zaplacené jsou.
Anna sirotek zemřela a dílu po sobě zanechala summy 18 R
5 ½ gr. To připadlo na Pavla a Václava bratry její, přijde na každého po 9 R 2 gr 5 den.
Zuzanna mateř zemřela a dílu svého po sobě zanechala i s tím, což zaplatila 29 R 8 gr. To připadlo na Pavla, Václava a Jana syny její, přijde na každého po 9 R 22 gr 4 ½ den.
Letha 1607 za purgmistra Daniele Třískala přijato z položeného závd[anku] od Jana Mitáčka za grunt 4 R.
Ty jsou vydány Václavovi Juráčovi do Hluku na sirotky svrchu psané, strejci jejich, neb jsou tam napsáni [u] pana Arkleba z Kunovic i spravedlnosti jejich propuštěny.
Též jemu vydány ložné šaty, což těm sirotkom náležely.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Jana Mitáčka za grunt 2 R.
Letha Páně 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Jana Mitáčka za g[runt] 3 R.
Od Václava Dodtka za vinohrad v Dolní hoře 1 R.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Martina Žádalova za g[runt] 1 R.
Od Jana Mitáčka přijato za grunt 3 R.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Jana Mitáčka 2 peníze po 3 R – 6 R.
Těch 6 R vydáno jest Vácslavovi Juráčovýmu do Hluku na sirotky vejš psané.
f 380b
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Václava Křižanového přijato za grunt 3 R.
Od Jana Mitáčka za grunt přijato 3 R.
Od Martina Zálešáka za vinoh[rad[ v Dolní hoře na místě Václava Dotka přijato 1 R.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře přijato od Jana Mitáčka za grunt 5 R.
Od Martina Zálešáka za vinohrad v Dolní hoře 2 R.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od Martina Zálešáka za vinohrad 1 R.
Od Jana Mitáčka za grunt přijato 3 R.
Ty 4 R jsou vydány Pavlovi sirotku do Hluku a přijal je Vácslav Juráč, strejc jeho, též do Hluku.