Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

175 S[irotci] n[ebožtíka] Tomana Smolinského

f 385a

K tomu statku sou sirotci 2: Anka, Markyta a Dorota mateř jejich třetí.
Náleží jim spravednosti na těchto věcech:
Na gruntě 7 na Závodí Jana Kuchyňky zaplaceného 107 R 21 gr 2 den, placením po 5 R, když se s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Čejky summa jejich na předních penězích vyplní.
Achtel vinohradu v Dolní hoře, kterýž prodán Dorotě, mateři těch sirotků, zaplacenej za 60 R. Závdanku dáti má 3 R a platiti od letha 1602 podle hory práva po 2 R.
Rukoj[mě] Mikuláš Srnů, Jan Zdeňků, Jan Kuchyňka S.R.S.A N.
Summa všeho statku 167 R 21 gr 2 den.
Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Do Brodu Židovi dluhu 2 R.
Do Vrbky dluhu Janovi Kovářovi na louku půjčených 4 R.
Summa dluhův 6 R.
Zůstává čistého statku k rozdělení 161 R 21 gr 2 den.
To dělíc na 3 díly, přijde každému po 53 R 27 gr ½ den.
Dorota mateř vinohrad svrchu psaný koupila za 60 R a dílu svého sobě na něm srazila 53 R 27 gr ½ den.
f 385b
A tak zůstává dopláceti sirotkům 6 R 2 gr 6 ½ den, placením jakž nahoře dotčeno.
Anně dílu jejího náleží 53 R 27 gr ½ den.
Markytě dílu jejího náleží 53 R 27 gr ½ den.

Příjem a vydání:
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala Jan Kuchyňka položil závdanku za grunt 10 R.
Z toho dáno dluhu Janovi Kovářovi do Vrbky 4 R.
Židovi do Brodu dluhu dáno 2 R.
Od spravování statku dáno 1 R.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato od Doroty ut s[upr]a závdanku za vinoh[rad] 3 R.
Na chování malých sirotků dáno 1 R.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato od Doroty Smolinské za vinohrad 2 R.
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala přijato od Doroty Smolinské za vinohrad ostatní 1 R 2 gr 6 ½ den.
A tak vinohrad doplatila.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato z gruntu Pavla Pivkového prvních peněz 1 R 21 gr 2 den.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Pavla Pivky za grunt přijato 5 R.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře přijato od Pavla Pivky za grunt za 2 leta 10 R.
Ty přijala Margeta na díl svůj.