Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

178 S[irotci] n[ebožtíka] Bartoně Prčka

f 395a

K tomu statku jest sirotků 4: Kateřina, Zuzana, Jan, Mikuláš a Anna jejich pátá.
Náleží jim spravedlnosti na gruntě 87 Beneše Holého summy 40 R.
Tu summu dělíc na 5 dílů, přijde na každého po 8 R.
Anna, mateř těch sirotků, grunt se čtvrtí roli i s vinohradem v Ležhoře koupila a dílu svého 8 R sobě srazila. A tak zůstává dopláceti sirotkům 32 R, placením pd letha 1601 po 2 R.
Ruk[ojmě] při gruntě zapsáni.
Kateřině a Zuzanně bude povinna mateř jejich když by k vdaní přišly, 4 kusy ložných šatů vydati, kteréž sou na smlúvách svadebních vymíněny.

Příjem a vydání:
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato za grunt od Beneše Holého 2 R.
Z toho dáno z díluo sirotčích písaři od spravení statku 15 gr.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato od Beneše Holého za g[runt] 1 R.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Pavla Matuličky za g[runt] 1 R.