Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

179 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Morousa

f 397a

K tomu statku sou sirotci 4: Anna, Matěj, Ondra, Jíra a Kateřina mateř jejich pátá.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 64 Ševčíkového Jíry náleží jim 29 R, ty jim jíti mají od letha 1602 po 2 R.
Dělíc tu summu na 5 dílů, přijde každému po 5 R 24 gr.

Příjem a vydání:
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidlákového přijato od Jana Hafrova za g[runt] 2 R.
Z toho dáno za oves panský dluhu 10 gr.
Má se ten dluh ze všech dílů porážeti.
Kateřině mateři dáno na díl její 1 R 20 gr.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato od Jana Hafrova za g[runt] 2 R.
Anna zemřela a dílu po sobě zanechala 5 R 24 gr. Ten připadl na Matěje a Ondru bratry její, přijde na každého po
2 R 27 gr.
Jíra zemřel a dílu po sobě zanechal 5 R 24 gr. To připadlo na Matěje a Ondru bratry a Kateřinu mateř jeho, přijde po 1 R 28 R.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Macek Čaplů položil za grunt na ty sirotky 2 R.
Z toho dáno Matějovi 20 gr, Kateřině mateři 20 gr a na chování sirotka Ondry na nohy bolavého dáno 20 gr.
Více se těmto sirotkům vyhledalo spravedlnosti v Javorníku na gruntě Martina Řehoříka po Kateřině manželce Jana Morúsa, dcery n[ebožtíka] Martina Húdka, mimo prvnější vybrání 18 R
3 gr 4 ½ den, to na rozdíly tolikéž se přijíti má.
f 397b
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře přijato od Macka Čaple za grunt 2 R.
Z toho dáno Kateřině mateři na s[irotka] nemocnýho 1 R
10 gr a Matějovi Morousovi do Radějova 20 gr.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od Macka Čaple za grunt 2 R.
Z toho vydáno Kateřině mateři a Ondrovi sirotku nemocnýmu
1 R 10 gr a Matějovi Morousovi do Radějova dáno 20 gr.