Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

180 S[irotci] n[ebožtíka] Václava Barinusa

span class="f">f 398a

K tomu statku jest sirotek 1 Zuzanna a Kateřina mateř její druhá.
Náleží jim spravedlnosti na gruntě 41 summy 60 R, placením od letha 1602 po 3 R.
Vína 5 věder, to jest prodáno a dluhy zaplaceny.
Dělíc tu summu na 2 díly, přijde každému po 30 R.
Kateřina, mateř toho sirotka, grunt se čtvrtí roli a jiným k tomu příslušenstvím i s vinohradem v Dolní hoře ujala v summě 60 R. Z toho sobě srazila dílu svého 30 R a tak zůstává sirotku dopláceti ještě 30 R, placením po 3 R.
Ruk[ojmě] při gruntě zapsáni.

Příjem a vydání:
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Kateřiny za g[runt] 1 R.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Martina Petlejcha za g[runt] 2 R.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato od Martina Petlejcha za g[runt] 2 R.
Letha 1607 za purgkmistra Daniele Třískala položil Martin Petlejch za vinohrad 1 R.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Vaňka Petrova na místě Petlejchovým za vinohrad 1 R.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Vaňka Petrového za vinohrad 1 R.
f 398b
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Vaňka Petrového za vinohrad v Dolní hoře 22 ½ gr.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Žilky od Martina Petrového za vinohrad v Dolní hoře přijato 4 R.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Vaňka Petrového za vinohrad v Dolní hoře přijato 2 R.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Vaňka Petrového za vinohrad přijato za 2 leta 3 R.
Vydáno Zuzanně na potřeby a šaty 2 R.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od Martina Petrového za vinoh[rad] v Dolní hoře 2 R