Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

181 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Štěpánova

f 399a

K tomu statku sou sirotci 3: Jan, Mikuláš, Anna a Anka mateř jejich čtvrtá.
Náleží jim spravedlnosti na gruntě 38 v měst[ečku] Martina Hrnčíře summy 37 R 25 gr, ty jíti mají od letha 1603 po 2 R.
Rukojmě při gruntě zapsáni.
Z toho dluhů zaplaceno:
J.M. Pánu za 2 m[ěřice] ovsa purkrechtního zasedělého po
7 ½ gr – 15 gr.
Zůstává čistého statku 37 R.
To dělíc na 4 díly, dostane se každému po 9 R 7 ½ gr.

Příjem a vydání:
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato od Martina Hrnčíře za grunt 15 gr. Ty sou vydány na oves Jeho [Mil]osti Pánu.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato od Martina Hrnčíře za g[runt] 2 R.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato od Martina Hrnčíře za g[runt] 2 R.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato za grunt od Jíry Ježe 1 R.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Jíry Ježe za grunt 1 R 15 gr.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Jíry Ježe za grunt 1 R.
Jakož náleželo Janovi, Mikulášovi a Anně dílů jejich každému po 9 R 7 ½ gr, ta spravedlnost jakožto po zběhlých k ruce panské obrácena. Z níž jest poraženo vyšlé spravedlnosti, která na dluhu za Pánem byla 7 R 15 gr, ostatek k ruce panské po letech jíti má. Act[um] ut s[upr]a.
f 399b
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Jíry Ježe za grunt čtverých peněz po 1 R – 4 R.
Přijaty jsou k ruce panské po s[irotcích] zběhlých.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Jíry Ježe přijato za grunt k ruce panské 2 R.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře přijato od Jíry Ježe za grunt k ruce panské za 2 leta 4 R.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od Jíry Ježe k ruce JM Páně 2 R.