Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

182 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Ďuřkové[ho]

f 401a

K tomu statku sou sirotci 3: Zuzanna, Pavel, Dorota a Kateřina mateř jejich čtvrtá.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 93 na Závodí, který Kateřina, mateř těch sirotků, koupila 28 R, placením od letha 1603 po 2 R.
A což Jan Ďuřků, strejc těchto sirotků, na podsedku ut s[upr]a zaplaceného měl, držíc jej spolu s Martinem bratre[m] svým, otcem sirotků ut s[upr]a, to jest všecko těmto sirotkům pustil. A oni jemu za to dali jedny hony žita a 2 m[ěřice] mláceného, ovsa 4 m[ěřice], ovce 2, svini 1, polet slanin a plece 2.
Těch 28 R dělíc na 4 díly, přijde na každého po 7 R.
Kateřina, mateř těch sirotků, grunt s rolí a jiným hospodářstvím ujala a sobě na něm dílu svého porazila 7 R. Zůstává za něj dopláceti sirotkům svým 21 R, placením ut s[upr]a.
Rukojmě při g[runtu] zapsáni.

Příjem a vydání: (neuvedeno)