Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

183 S[irotci] n[ebožtíka] Matěje Huňky

f 403a

K tomu statku sou sirotci 4: Jan, Jíra, Kateřina, Markyta a Kuna mateř jejich pátá.
Náleží jim spravedlnosti na gruntě 105 na Závodí Kuny mateře jejich zaplaceného 50 R, placením od letha 1603 po 2 R.
Z toho se zaplatiti má dluhů:
Jírovi Janošovýmu 2 R.
Zůstává čistého statku mimo zaplacení dluhů 48 R.
To dělíc na 5 dílů, dostane se každému po 9 R 18 gr.
Kuna mateř srazila sobě dílu svého na gruntě 9 R 18 gr, ostatek má dopláceti, jakž nahoře položeno a zapsáno jest.

Příjem a vydání:
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Jana Stravy za grunt 2 R.
Ty sou vydány Jírovi Janošový[mu] dluhu.
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnového přijato od Jana Stravy 2 R.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového přijato od Jana Stravy 15 gr.
Letha 1609 za purg[mistra] Mikuláše Mokrého přijato od Jana Stravy za grunt 1 R.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Jana Stravy za grunt 1 R.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Jana Stravy za grunt 3 R.
f 403b
Kateřina prodala dílu svého, i což jí po Janovi a Jírovi bratřích jeho nápadu přišlo, Janovi Stravovi, totiž 19 R 6 gr. A tak dílu svého tu nic nemá.
Jakož Margetě náleželo na gruntě Jana Stravy i po Janovi a Jírovi, bratřích její[ch] zemřelých, nápadu mimo vyložené peníze 7 R 15 gr, kteréž za Jeho [Mil]ost Pánem jsou, ještě k vyzdvihování, totiž 11 R 21 gr, ty jest Jan Zubatý, manžel Margety svrchu psané, Janovi Stravovi za hotových 4 R prodal.