Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

184 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Karasového

f 405a

K tomu statku jest sirotků 5: Mathouš, Kateřina vdaná, Mahda, Jan a Dorota.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 57 v Městečku Martina Havranového zaplacených
50 R, placením od letha 1603 po 2 R.
Achtel vinohradu v Dolní hoře zaplacenej, kterej jest prodán Mathoušovi sirotku za 60 R. Závdanku dáti má z užitku
7 ½ R a placením podle ourody po 3 R.
Summa všeho statku 110 R.
Z toho dluhův zaplatiti se má:
Martinovi Rabáčkovi 7 R 15 gr.
Martinovi Baňařovi 5 R 15 gr.
Janovi Zámečníkovi 2 R 5 gr.
Janovi Syslovi 6 gr.
Mikulášovi Čejkovi 2 R 6 gr.
J.M. Paní ovsa 5 čt[vrtí] za 12 ½ gr.
Rektorovi půjčených na víno 1 R.
Jírovi Janošovýmu [za] 3 ½ m[ěřice] ovsa 1 R 5 gr.
Summa dluhův 19 R 4 ½ gr.
Zůstává čistého statku mimo dluhy 90 R 25 ½ gr.
Dělíc to na 5 dílů, přijde na každého po 18 R 5 gr
1 2/5 hal.
f 405b
Mathouš sirotek vinohrad ujal v 60 R, z toho sobě srazil dílu svého 18 R 5 gr 1 2/5 hal. A tak dopláceti zůstává mimo to placením ut s[upr]a 40 R 25 gr 6 den 3/5 hal.

Příjem a vydání:
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidlákova přijato od Mandy Havranovej za g[runt] závdanku 3 R.
Od Mikuláše přijato závdanku 7 R 15 gr.
Ty sou vydány Rabáčkovi za dluh jeho.
Janovi Zámečníkovi dluhu 2 R 5 gr.
Janovi Syslovi dluhu 6 gr.
Jeho Mi[l]osti Paní za oves 13 gr.
Rektorovi dluhu zaplaceno 1 R.
Mikulášovi Čejkovi dluhu 1 R 6 gr.
Jan Mlynářuo[v] z Javorníka na díl Kateřiny ženy své přijal půl vinohradu v Dolní hoře v summě 30 R.
S toho sobě srazil dílu svého i s tím, což závdanku položil 21 R 27 gr 4 ½ den. A tak mimo to zuost[ává] dopláceti 8 R
2 gr 2 ½ den, placením od letha 1604 po 1 ½ R.
Samým pěti sirotkom náleží na gruntě 93 Jíry Havranového, což jim poručila Anka Barvínková babka jejich 4 R, přijde na každého po 24 gr.

Matouš sirotek srazil sobě na půl achteli vinohradu v Dolní hoře, kterýž ukoupil, summy 18 R 5 gr 1 ½ den. A tak zuostává ještě dopláceti mimo to sirotkom 4 R 9 gr 2 den, placením od letha 1604 po 1 R 15 gr.
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnova přijato od Mandy Havranového za grunt 2 R.
Z toho dáno ostatek dluhu Mikulášovi Čejkovi 1 R.
Martinovi Baňařovi na dluh 1 R.
f 406a
Letha 1614 za purgmistra Jíry Žilky přijato od Mikuláše
Krčmového za vinohrad v Dolní hoře 1 R, nebo on ten celý vinohrad drží a což Jan Mlynářů a Mathouš sirotek za obě polovice doplatiti měli, to on na jejich místě sám vyplniti má.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře přijato od Václava Kaše za 1 polovici vinoh[radu] v Dolní hoře 1 R.
Od Mikuláše Krčmového za druhú polovici vinoh[radu] v Dolní hoře 1 R.
Ty dva zlaté dány jsou Mahdě na její díl.
Jakož jest náleželo Mandě dílu jejího k dobírání 6 R, ty jest prodala Václavovi Kašovi podle smlouvy.
A tak již ona tu nic více nemá.