Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

185 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Znakhudy

f 408a

K tomu statku jest sirotků (kromě Jíry ženatého a Maruše vdané) trý: Matěj, Anna, Václav a Maruše mateř jejich čtvrtá.
Náleží těm samým sirotkům i s mateří jejich:
Na vinohradě v Ležhoře Jíry Krušpánka summy 14 R.
To dělíc na 4 díly, přijde na každého po 3 R 15 gr.
Více těm sirotkům náleží podsedek ze čtvrtí roli na Závodí Jíry bratra jejich zaplacenej.
Ten když se prodá, mají ty peníze na rozdíly jíti.

Příjem a vydání:
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato od Jíry Krušpánka za Ležhoru 15 gr.
Ty sou dány Maruši mateři na díl její.
Matěj užívajíc své vůle k rejstrom se nestavuje, spravedlnost jeho k ruce panské jest obrácena, kteréž se nachází 3 R 15 gr.