Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

187 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Vítových

f 411a

K tomu statku sou sirotci 3: Jan, Jíra, Barbora a Zuzanna mateř jejich čtvrtá.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 54 a poloulání na Závodí Jana Lekařových zaplacenejch 27 R 15 gr, placením po 3 R, když nápadníci jiní, kteříž na tom gruntě mají, svou spravedlnost vyzdvihnou.
Achtel vinohradu v Ležhoře zaplacenej za 40 R, ten se má prodati. Prodán Janovi Lekařovi na placení po 3 R.
Na gruntě 104 v Městečku Martina Rabáčka zaplacených 20 R 15 gr, jdou od letha 1603 po 2 R.
Summa všeho statku 88 R.
Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Panu ouředníkovi za 3 m[ěřice] rži 3 R 3 gr.
Mikulovi Jurčových na Souchově za 2 m[ěřice] žita 2 R
20 gr.
Kateřině Halíčce za 4 m[ěřice] žita 4 R.
Summa dluhův 9 R 23 gr.
Zůstává čistého statku 78 R 7 gr.
To dělíc na 4 díly, přijde každému na jeho díl po 19 R
16 gr 5 den.
f 411b
Jan Lekařů na díl Zuzanny manželky své srazil sobě na gruntě, kterýž ukoupil 19 R 16 gr 5 den, platiti má ostatek, jakž ut s[up]ra dotčeno.

Příjem a vydání:
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato z gruntu Martina Rabáčka 2 R.
Od Jana Lekařového přijato závdanku za grunt 5 R 23 gr.
Z toho dáno dluhu panu ouředníkovi 3 R 3 gr.
Mikulášovi Jurčovýmu na Souchov dluhu za obilí dáno 2 R
20 gr.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového přijato z gruntu Martina Rabáčka 2 R.
Jakož náleželo Janovi dílu jeho otcovského 19 R 16 gr
5 den, ta spravedlnost jakožto po zběhlým jest k ruce panské obrácena. Z níž jest poraženo, co na dluhu za Jeho [Mil]ost Pánem vyšlé spravedlnosti bylo 4 R, ostatek po letech jíti má k ruce panské. Act[um] za purgmistra Jíry Žilky letha 1610.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato z gruntu Mikuláše Rabáčka trojích peněz 7 R.
Z toho dáno Jírovi na díl jeho 4 R 15 gr.
Leta 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Mikuláše Rabáčka přijato za grunt peněz 3 R.
Vydány sou Barboře na díl její 1 R, Jurovi 1 R a Pavlovi Víta Zháňalového 1 R.

Leta 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Mikuláše Rabáčka za grunt přijato peněz 2 R.
Dáno z nich Barboře 1 R, Jírovi 1 R.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od Mikuláše Rabáčka za gr[unt] 2 R.
Dáno z nich Jírovi 1 R a Barboře 1 R.
Jakož zůstávalo těchto sirotků na dluhu za JM Pánem vyšlé spravedlnosti 2 R 15 gr, ty sou po Janovi zběhlém poražené.