Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

189 S[irotci] n[ebožtíka] Vaška Pastýřového

f 415a
189 S[irotci] n[ebožtíka] Vaška Pastýřového

K tomu statku sou sirotci 5: Jíra, Jan, Mikuláš, Anka, Thomáš a Kateřina mateř jejich šestá.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě a čtvrti roli 44 Jana Santala v Městečku náleží jim peněz vyplacených 35 R 15 gr, půjdou jim po 4 R, když Vávra Barvíř 51 R 15 gr vyzdvihne.
Na vinohradě v Dolní hoře Eliáše Radějovského 33 R, placením od letha 1603 po 2 R.
Summa všeho statku 68 R 15 gr.
To dělíc na 6 dílů, přijde každému na jeho díl po 12 R
1 ½ gr.

Příjem a vydání:
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato od Eliáše Radějovského za vinohrad 1 R.
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnova přijato od Eliáše Radějovského za vinoh[rad] 1 R.
Anně dáno na díl její 1 R.
Letha 1607 za purgmistra Daniele Třískala přijato od Martina Škromacha za vinohrad 1 R.
Přijala jej Kateřina na díl svůj.
f 415b
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového přijato od Pavla Tomášového na místě Eliáše Radějovského 15 gr.
Letha 1609 za purg[mistra] Mikuláše Mokrého přijato od Martina Žilky za vinoh[rad] 1 R.
Přijal jej muž Kateřinin na díl její.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky jakož náleželo Jírovi, Janovi, Mikulášovi a Tomášovi dílů jejich každému po 11 R 22 ½ gr, ta spravedlnost jakožto po sirotcích zběhlých jest k ruce panské obrácena.
A což na dluhu za J.M Pánem bylo 1 R 15 gr, ty sou z dluhu panského sraženy.
Letha 1611 za purg[mistra] Pavla Tomášového přijato od Martina Žilky za vinohrad 1 R.
Přijal jej manžel Annin na díl její.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Martina Žilky za vinohrad 4 R.
Z toho dáno Anně 15 gr, Kateřině mateři 15 gr a k ruce Jeho [Mil]osti Páně po sirotcích zběhlých přijato 3 R.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Martina Žilky za vinoh[rad] přijato 1 R.
Ten přijat k ruce panské po sirotcích zběhlých.
Letha 1616 za purgkmistra Jana Baňaře od Martina Žilky za vinoh[rad] přijato 1 R.

Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Jana Tuřanského na místě Martina Žilky za vinoh[rad] v Dolní hoře přijato 2 R.
Z toho dáno Anně 1 R, Kateřině 1 R a po sirotcích zběhlých Jeho [Mil]osti Pánu 1 R.
Leta Páně 1618 za purgkmistra Pavla Víthového od Jana Tuřanského za vinohrad v Dolní hoře přijato 2 R.
Z toho dáno Anně 20 gr, Kateřině 20 gr a JMP 20 gr.