Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

19 Sirotek ne[božtíka] Vaňka Ševcové[ho] jinak Čavrnocha

f 51a

Jest jeden Matouš a Alžběta mateř jeho druhá.
Ten Matouš souc malý při mateři své zůstává.
Vyhledalo se jim oběma spravedlnosti na hotově, což se jim po nebožt[íku] otci toho sirotka nedobraného dílu, kterejž jemu v statku nebožt[íka] Martina Ševce náleželo 135 R
28 ½ gr.
Více tomu sirot[ku] spolu z mateří jeho náleží na gruntě Jozefa otčíma jejich summy vyplacené 150 R.
A vinohrad zaplacenej v summě 100 R.
Summa 385 R 28 ½ gr.
Z té summy náleží podle dobrovolného Jozefa, otčíma toho sirot[ka], a mateře puštění Matoušovi hotové summy, kteráž jemu za právem vyšlá zůstává 100 R.
A vinohrad též Matouš přijal na díl svůj v jednom stu zlatým.
A Jozef na díl svůj a manželky svej vzal grunt v 150 R.
A tak ještě při právě má míti hotových na díl manželky svej 35 R 28 ½ gr.
Ten vinohrad Matúšů prodán jest Martinovi Rabáčkovi za summu 140 R. Závdanku položil 10 R, ty sou dány do truhlice, ostatek platiti má podli hory práva po 6 R až do summy vyplnění.
f 51b
Letha [15]94 přijato na vyšlou summu peněz hotových 3 R
15 gr.
Ty jsou dány Bětě na díl její.
Letha [15]94 odvedeno sirotku napřed psanému 113 R 22 ½ gr na spravedlnost vyšlou, kteréž náležely Jírovi, sirotku zběhlému nebožštíka Bartoně Silných. Ty jak jemu jíti mají, při tychž sirotcích Bartoně Silných o tom položeno najdeš.
Více na vyšlou spravedlnost jim odvedeno 73 R 10 gr, kteréž náležely sirotkům zběhlým Mikulášovi a Pavlovi nebožšt[íka] Matěje Čejky. Ty jak jíti mají, při tychž sirotcích Čejkových položeno najdeš.
Letha [15]95 přijato po s[irotcích] Jíry Silných podle odvodu 3 R.
Téhož letha [15]95 položil Jíra Rabáček 10 R.
Letha [15]96 přijato z gruntu Jíry Rabáčka 10 R.
Z toho dáno od spravování rejster Václavovi Letovský[mu]
2 R.
(u posledních tří položek připsáno po straně: omylem napsáno)
Letha [15]98 přijato z statku n[ebožtíka] Bartoně Silných podli odvodu 4 R.
Přijato na vyšlou spravedlnost 5 R.
Ty sou vydány Bětě na díl její.
Též přijato od Martina Rabáčka za vinohrad samé[mu] sirotku náležité 6 R.
Ty sou vydány Matoušovi od hojení hlavy.

Letha [l5]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Martina Rabáčka za vinohrad 6 R.
Z statku n[ebožtíka] Matěje Čejky přijato po s[irotcích] zběhlých podli odvodu ut s[upr]a 4 R.
Z toho dáno Jozefovi, otčímovi těch sirot[ků], na díl Alžběty ženy jeho 10 R.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka Martin Rabáček skoupil na vinohradě svém od Jozefa muže Alžbětiného, což jest na díl její na tom vinohradě vyděláno, summy 20 R za hotových 5 R.
f 52a
A jakož ještě Jozefovi nadepsanému přišlo dovzíti z tohoto statku dílu Alžběty manželky jeho mimo prvnější vyzdvižení
17 R 13 ½ gr, ty peníze odvedl jest z lásky za zdravého života svého na kostel velický, aby je sobě na místě jeho po letech vyzdvihovali. A tak ten Jozef tu žádné spravedlnosti nemá.