Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

190 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Hajanové[ho]

f 417a

K tomu statku sou sirotci 2: Pavel, Kateřina a Manda mateř jejich třetí.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 17 na Závodí vyplacených peněz 20 R, placením po 2 R, když se s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Nitky předních peněz 15 R vyplní.
Na vinohradě Martina Bednáře v Dolní hoře vyplacených 4 R 15 gr, ty peníze sou poslední.
Na vinohradě Mikuláše Vlčkovského v Ležhoře a Jana Pivky posledních peněz 10 R.
Summa všeho statku 34 R 15 gr.
Z toho se má dluhův zaplatiti toto:
Jírovi Maryasovi za žito 3 R.
Sestře n[ebožtíka] Martina Hajanového 2 R.
Summa dluhův 5 R.
Zůstává čistého statku 29 R 15 gr.
To dělíc na 3 díly, přijde každému na jeho díl po 9 R
15 gr.
f 417b
Mahda, mateř těch sirotků, dílu svého sobě na gruntě, kterýž ukoupila, srazila 9 R 25 gr, ostatek platiti má, jakž nahoře doloženo.

Příjem a vydání:
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Mandy mateře za g[runt] 5 R.
Ty sou dány za dluhy napřed psané.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato od Martina Bednáře za g[runt] 2 R.
Ty sou dány Mandě mateři na díl její.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Jíry Moňkového za grunt 2 R.
Letha ut s[upr]a přijato od Vaňka Ševčíka na místě Martina Bednáře 1 R.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Jíry Moňkového za grunt 2 R.
Jakož náleželo Kateřině dílu jejího otcovského 9 R 25 gr, ta spravedlnost jakožto po zběhlým k ruce Jeho [Mil]osti Páně jest obrácena. Z níž jest poraženo, co vyšlé spravedlnosti na dluhu za Jeho [Mil]ost Pánem bylo 6 R, ostatek po letech jíti má. Act[um] ut s[upr]a.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Jíry Moňkového za g[runt] trojích peněz 6 R.
Z toho přijato k ruce panské po s[irotcích] zběhl[ých]
3 R.
Pavlovi na díl jeho dáno 3 R.

f 418b
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Jíry Moňkového za grunt přijato 2 R.
Ty sou vydány Pavlovi na díl jeho.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře přijato od Jíry Moňkového za gr[unt] za 2 leta 4 R.
Ty sou vydané Pavlovi 2 R a na JM Pána 2 R.
Leta Páně 1618 za purgkmistra Pavla Víthového od Jíry Moňkového za grunt přijato peněz ročních 2 R.
Vydáno Pavlovi 1 R a na JM Pána obráceno 1 R.