Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

191 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Duných

f 419a

K tomu statku jest sirotků 5: Kateřina, Zuzanna, Jíra, Martin, Jan a Maruše mateř jejich šestá.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě a poloulání 51 na Závodí Jakuba Mokrošového vyplacených peněz 98 R 26 gr 5 den, placením po 5 R, když nápadníci n[ebožtíka] Martina Duného 36 R 3 gr 2 den vyzdvihnou.
Na vinohradě v Dolní hoře Jakuba Mokrošového zaplacených posledních 24 R.
Kancionál bratrský zůstává ve zboru velickým až do zrostu sirotkův.
Summa všeho statku 122 R 26 gr 5 den.
Z toho se dluhu má zaplatiti:
Mathoušovi Hýškovi do Blatnice položených 2 R.
Zůstává čistého statku 120 R 26 gr 5 den.
To dělíc na 6 dílů, přijde každému na jeho díl po 20 R 4 gr 3 den.
Jakub Mokrošů díl Maruše manželky své sobě na gruntě svém srazil, totiž 20 R 4 gr 3 den, placením ostatek jakž ut s[upr]a.
f 419b
Vyhledalo se při statku Mikuláše Škutle, že sirotkům těmto náleží nápadu, jakž při témž statku doloženo jest, summy 58 R 10 gr ½ den.

Příjem a vydání:
Letha 1614 za purgmistra Jíry Žilky z statku neb[ožtíka] Mikuláše Škutle na nápad vejš psaný přijato 3 R.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře z statku n[ebožtíka] Mikuláše Škutle na nápad vejš psaný přijato 3 R.
Z statku n[ebožtíka] Martina Škutle přijato 15 gr.
Z toho dáno Kateřině 2 R a Jurovi na díl jeho také dáno 1 R 15 gr.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Víthového přijato [z] s[tatku] n[ebožtíka] Mikuláše Škutle na nápad ut s[upr]a 2 R.
Z toho dáno Kateřině na díl její 1 R.
Z gruntu 51 od Jakuba Mokroše prvních peněz 2 R 3 gr 2 den.
Ty 2 R 3 gr 2 den jsou vydané Kateřině na díl její.