Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

192 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Havranové[ho]

f 422a

K tomu statku jest sirotek 1 Zuzanna a Mahda mateř její druhá.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 57 v Měst[ečku] zaplacených 5 R, půjdou jim po
2 R, když se 45 R s[irotkům n[ebožtíka] Jana Karasového vyplní.
Na vinohradě Mikuláše Rabáčkového v Dolní hoře zaplacených 70 R, placením od letha 1604 podli hory práva po 4 R.
Summa všeho statku 75 R.
To dělíc na 2 díly, přijde každému na jeho díl po 37 R
15 gr.
Manda, mateř sirotka vejš psaného, srazila sobě na díl svůj na gruntě, který ukoupila 5 R a z vinohradu v Dolní hoře Mikuláše Rabáčkového vyzdvihnouti sobě má 32 R 15 gr.
A tak díl její zouplna ukázán.
Ti nápadníci sami sobě peníze z vinoh[radu] Mikuláše Rabáčkového druhého velického vyzdvihují.