Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

193 S[irotci] n[ebožtíka] Ondry Byčanského

f 424a

K tomu statku jsou sirotci 2: Jan a Martin.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 31 v Měst[ečku] Jíry Košťálového zaplacených předních peněz 40 R, placením při každých Vánocích po 3 R.
Na vinohradě v Dolní hoře Jíry Tomášového 40 R. Závdanku dal 2 R, placením podle ourody po 2 R.
Vína 3 vědra prodáno za 5 R 22 ½ gr.
Summa statku 85 R 22 ½ gr.
Z toho statku dluhu se zaplatiti má:
Do Hradiště od podruství 1 R.
Zůstává čistého statku 84 R 22 ½ gr.
To dělíc na 2 díly, přijde na každého po 42 R 11 gr 1 den
1 víd.

Příjem a vydání:
Letha 1607 za purg[mistra] Daniele Třískala přijato od Jíry Tomášového závdanku za vinohrad 2 R.
Též přijato za 3 vědra vína 5 R 22 ½ gr.
Z toho dáno do Hradiště od podruství 1 R.
Písaři od rozdílův z dílův sirotčích 8 gr.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového přijato od Jíry Tomášového za vinoh[rad] 15 gr.
f 424b
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato za vinohrad od Jíry Tomášového 1 R.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Jíry Tomášového za vinohrad v Dolní hoře 15 gr.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Žilky od Jíry Thomášového za vinohrad v Dolní hoře přijato 3 R.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Jíry Thomášového za vinoh[rad] v Dolní hoře přijato 1 R.
Leta 1617 našlo se v truhlici sirotčí peněz na zámku těmto si[rotkům] 15 gr.
Ty sou obrácené k ruce JM Páně po s[irotcích] zběhlých.
Téhož leta od Mikuláše Švejskýho na místě Jíry Tomášového za vinohrad v Dolní hoře přijato 2 R.
Leta Páně 1618 za purgkmistra Pavla Vítového od Mikuláše Švejského za vinohrad v Dolní hoře přijato 1 R.
Jest obrácen k ruce JM Páně.
Jakož jest těchto sirotků vyšlých peněz na dluhu za JM Pánem zůstávalo 14 R 14 ½ gr, ty se porážejí po Martinovi zběhlém.