Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

197 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Miklového

f 434a

K tomu statku jsou sirotci 2: Kateřina, Kuna zajatá od nepřítele a Anna mateř jejich též vzata od nepřítele třetí a Matyáš v Turcích narozený.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 50 v Měste[čku] Jíry Řeháka předních peněz 80 R, bez závdanku, placením při každých Vánocích po 3 R.
Na mlýně Mezným dílu nedobraného Anny, mateře těch sirotků, zůstává 78 R 18 gr 5 den, půjdú jim po 6 R 20 gr až s[irotci] n[ebožtíka] Bartoše Meznýho mlynáře svou spravedlnost vyzdvihnou.
Na vinohradě v Dolní hoře Jana Staňkového z Suchova 12 R, placením podle ourody po 4 R až se předních peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Halíka 45 R vyplní.
Z 2 koně prodané utrženo 24 R.
Fridrich Nič v Hradišti dlužen 13 R, oddati je má v šesti nedělích.
Summa statku 207 R 18 gr 5 den.
Z toho statku dluhu se zaplatiti má:
Alžbětě Ryšavých do Strážnice 3 R.
Zůstává čistého statku 204 R 18 gr 5 den.
To dělíc na 4 díly, přijde každému na díl jeho 51 R 4 gr
4 ½ den.
f 434b
Příjem a vydání:
Letha 1607 za purg[mistra] Daniele Třískala přijato za
2 koně prodané 24 R.
Z toho zaplaceno dluhu Alžbětě Ryšavých 3 R.
Písaři ze všech dílův od rozdílu dáno 12 gr.
Kateřině dáno na díl její 1 R.
NB. Martinovi Žádalovýmu půjčeno těchto sirotkův hotových peněz 29 R 18 gr. Ty má oplatiti o posudku příštím letha tohoto 1609.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Jíry Řeháka za grunt 1 R.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Jíry Řeháka za grunt 2 R 15 gr.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Jíry Řeháka za grunt 2 R.
Přijala je Anna mateř na díl svůj.
Letha ut supra od Martina Žádalovýho přijato za dluh si[rotkům] ut supra povinný 19 R 18 gr.
Ty přijala Anna mateř na díl svůj.
Letha 1611 za purgmistra Pavla Tomášového přijato z s[tatku] n[ebožtíka] Jíry Šidlákova dluhu za koně, kterýž se našel 6 R.
Ty přijala Anna mateř.

Letha 1614 za purgmistra Jíry Žilky od Jíry Řeháka za grunt přijato za 3 letha 8 R.
Více za týž grunt položil týž Jíra Řehák 2 R.
Janovi Mezníkovi na dluh jemu povinný, což jest do Trnavy na vejplatu Anny sestry jeho, mateře těchto sirotkův, též Kuny dcery a Mathyáše syna jejího z Budína z zajetí nepřátelskýho zaplatil, na ceduli řezanou dáno 10 R.
A což za Jeho [Mil]ost Pánem peněz těchto sirotkův na dluhu zůstávalo, totiž 3 R 15 gr, ty sou tolikéž na tou ceduli témuž Janovi Mezníkovi z peněz po sirotcích zběhlých přijatých odvedeny.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Jíry Řeháka za grunt přijato 3 R.
Ty jsou dány Janovi Mezníkovi na dluh povinný podle cedule řezané.
f 435b
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Jíry Řehákového na dluh povinný podle cedule přijato 3 R.
Ty sou vydány Janovi Mezníkovi.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od Jíry Řehákového na dluh povinný podle cedule 3 R.
Ty sou vydané Janovi Mezníkovi, totiž ty 3 R.
Jan Mezník jsouce dlužen peněz hotových sirotku n[ebožtíka] Mikuláše Srnového, kteréž vypůjčil na výplatu Anny sestry své, totiž 14 R, ty jest odkázal na gruntě Pavla Radějovského Janovi, synu n[ebožtíka] Mikuláše Srnového.