Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

198 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Moňkového

f 436a

K tomu statku jest sirotek 1 Kateřina.
Vyhledalo se jí spravedlnosti toto:
Na vinohradě v Ležhoře Václava Perny a Jana Bohunskýho zaplacených posledních peněz 18 R, placením podle ourody po
4 R až se předních peněz 56 R vyplatí.
Matěj Moňků dlužen za 15 m[ěřic] žita 15 R, platiti má za něj při každých Vánocích po 2 R.
Summa statku 33 R.

Příjem a vydání:
Letha 1607 za purg[mistra] Daniele Třískala přijato od Matěje Moňkova na dluh za žito 1 R 15 gr.
Jsou dány Krajáčovi do Kroměříže za sukni.