Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

199 S[irotci] n[ebožtíka] Mikuláše Ševčíka

f 437a

K tomu statku jsou sirotci 2: Václav, Jan.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na vinohradě v Dolní hoře Jíry Škromacha 50 R. Závdanku dal 2 R, platiti má při každých Vánocích podle ourody po 3 R.
Na druhém vinohradě v Dolní hoře Jana Skaličky zaplacených 15 R 15 gr, placením při každých Vánocích po 2 R.
Na gruntě 71 na Závodí Jíry Rosy předních peněz 49 R, placením při každých Vánocích po 2 R.
Vaněk Ševčíků dlužen za včely a krávu jednu je[mu] prodané 13 R, placením při každých Vánocích po 1 R. Rukojmě za to Daniel Třískal, Pavel Tomášů S.R.S.N.
Summa statku 137 R 15 gr.
To dělíc na 2 díly, přijde každému po 68 R 22 ½ gr.

Příjem a vydání:
Letha 1607 za purg[mistra] Daniele Třískala přijato od Jíry Škromacha závdanku za vinohrad 2 R.
Z toho dáno písaři od rozdílu z dílův sirot[čích] 8 gr.
Od Jíry Škromacha za vinohrad přijato 2 R.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Jíry Rosy za grunt 1 R.
Od Jíry Škromacha za vinohrad 1 15 gr.
f 437b
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Mikuláše syna Švejskýho za g[runt] 1 R 15 gr.
Od Jíry Škromacha přijato za vinohrad 1 R 15 gr.
Od Jana Skaličky za vinohrad 1 R.
Letha 1610 za purgmistra Jíry Žilky přijato od Mikuláše syna Švejskýho za g[runt] 1 R.
Od Jíry Škromacha přijato za vinohrad v Dolní hoře 15 gr.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Mikuláše Švejskýho za g[runt] 6 R.
Od Jana Bánovského na místě Jana Skaličky za vinohrad v Dolní hoře přijato 2 R.
Od Jíry Škromacha za Dolní horu přijato 4 R.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Mikuláše Švejskýho za grunt přijato 2 R.
Od Jíry Škromacha za vinoh[rad] v Dolní hoře 1 R 15 gr.
Od Jana Bánovskýho za vinoh[rad] v Dolní hoře 1 R 15 gr.
[Leta] 1617 jakož se v truhlici sirotčí, kteráž na zámku v sklípku byla, našlo peněz sirotkům těm náležitých 1 R 15 gr, ten jest obrácen k ruce JM Pána po s[irotcích] zběhlých.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Mikuláše Švejskýho za grunt přijato za dvě letha 3 R.
Od Jíry Škromacha za vinoh[rad] v Dolní hoře 4 R.
Od Jana Bánovského za vinoh[rad] v Dolní hoře 4 R.
Náleží Jeho [Mil]osti Pánu po zběhlých sirotcích.

Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od Mikuláše Švejskýho za grunt 2 R.
Od Jana Bánovského za vinoh[rad] v Dolní hoře 1 R 15 gr.
Od Jíry Škromacha za vinoh[rad] v Dolní hoře 1 R 15 gr.
Ty sou k ruce JM Páně přijaté.
A jakož jest těchto sirotků peněz vyšlých na dluhu za JM Pánem zůstávalo 28 R 22 gr, ty se poráží po sirotcích zběhlých.