Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

2 Sirotek nebožtíka Martina Radového

f 3a

Jest jeden Kateřina a Zuzanna mateř její druhá. Ta Kateřina jest malá a při mateři své zůstává.
Vyhledalo se jim oběma spolu spravedlnosti:
Na podsedku Matěje Hájka 25 R 15 gr.
Dělíc tu summu na dva díly, dostane se na jeden díl po 12 R 22 ½ gr.
Na to ještě nic vyšlého nejni, však jakž ta spravedlnost jíti má, zápis kněh purkrechtních šíře v sobě obsahuje.
Více tejž Kateřině výš psanej náleží kráva jedna a šatů jedno lože, to při Tomkovi otčímovi jejím zůstává, a když toho potřebovati bude, tehdy jest povinen takovou krávu a z lože šatů jí vydati.
Těm s[irotkům] ještě ta spravedlnost nejde.

Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Matěje Hájka za grunt 3 R.
Z toho Zuzaně dáno na díl její 1 R 15 gr.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidlákového přijato od Doroty Hájkové za grunt 3 R.
Ty sou vydány Zuzaně, mateři těch s[irotků], na díl její.
f 3b
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala přijato od Kateřiny Zajkové za grunt 1 R 15 gr.
Zuzaně mateři dáno na díl její 22 ½ gr.
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Adama Zimova za grunt 1 R 15 gr.
Zuzaně dáno na díl její 1 R, zuostává se jí dodati ještě
6 R 15 gr.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Adama Zimového za grunt 3 R.
Z toho dáno Zuzaně na díl její 1 R 15 gr.
Jakož náleželo Janovi Oulehlovi po Matoušovi bratru jeho, kterýž Zuzanu za manželku měl, nápadu na gruntě Jana Rabáčka [náleželo], totiž 10 R 15 gr, ty jest Jan Oulehla prodal Janovi Rabáčkovi za 6 měřic ovsa. A tak tu nic nemá.
Tento statek má své místo.