Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

200 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Kštice

f 439a

K tomu statku jest sirotků 4: Václav, Běta, třetí sirotek Kateřina, Zuzanna.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 82 v Měste[čku] (neuvedeno).
Na vinohradě v Ležhoře Václava Kšticové[ho] 96 R, placením po 5 R rok po roku.
V statku n[ebožtíka] Martina Duných dílu nedobraného Dorothy, manželky téhož Martina Kšticové[ho] 8 R 10 gr 5 den, jíti jim mají po 1 R 3 ½ gr každého roku.
Summa statku 104 R 10 gr 5 den.
Z toho statku zaplatiti se má předních peněz na termíny do peněz sirotčích vyšlých 46 R 20 gr 1 den.
Zůstává čistého statku mimo dluhy 57 R 20 gr 4 den.
To dělíc na 2 díly, neb Kateřina a Zuzanna zemřely, přijde na každého po 28 R 25 gr 2 den.
Václav na díl svůj ujal vinohrad v Ležhoře v 96 R, z toho sobě srazil dílu svého 28 R 25 gr 2 den. Zůstává dopláceti
67 R 4 gr 5 den, placením po 5 R podli ourody.

Příjem a vydání:
Vyhledalo se po rozdílu statku tohoto, že dlužno bylo Mrakovi na Tuří Louku za ječmen 4 R a Utlačilíkovi do Javorníka za žito 2 R, kteréž Vácslav Kštice zaplatil, činí
6 R.
Ty se jemu na zaplacení za vinohrad vypisují.
Letha 1606 až do letha 1610 vyplnil týž Vácslav Kšticů za týž vinohrad, jakž se z rejster horenských velických vyhledalo 14 R.
Těch 14 R dány sou na termíny na dluh ut s[upr]a.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky od Václava Kšticového za vinoh[rad] přijato 4 R.
Ty sou dány na termíny na dluh ut s[upr]a.
f 439b
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Václav Pivko a Martin Hudec koupili ten vinohrad za 36 R.
Položili za něj každý po 1 R, dány sou k obci na termíny.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od Václava Pivky a Martina Hudce za vinohrad ut s[upr]a od každého po
1 R – 2 R.
Ty sou vydané k obci na termíny.
Letha 1626 za purgkmistra Jana Baňaře přijato od Vácslava Pivky a Martina Hudce za vinohrad od každého po 2 R, činí 4 R.
Ty přijal purgkmistr a ouřad a mají je odvésti do peněz sirotčích na termíny na dluh svrchu psaný.