Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

201 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Ševčíka

f 441a

K tomu statku jsou sirotci 4: Jíra, Kateřina, Zuzanna, Mikuláš.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 90 v Městečku Mikuláše Válkového předních peněz 120 R. Závdanku dáti má 10 R, placením při každých Vánocích po 4 R.
Na vinohradě v novosadě v Ležhoře Jíry syna jeho 30 R.
Na vinohradě v Ležhoře Jana Zháňala předních peněz 41 R, placením podle ourody po 3 R.
Summa statku 191 R.
To dělíc na 4 díly, přijde každému po 47 R 22 ½ gr.
Jíra na díl svůj přijal vinohrad novosad v Ležhoře v 30 R, zůstává se jemu dodati k doplnění dílu jeho 17 R 22 ½ gr.

Příjem a vydání:
Letha 1607 za purg[mistra] Daniele Třískala přijato od Mikuláše Válkového na závdanek 5 R.
Kateřině dáno na díl její 3 R.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Mikuláše Válkového závd[anek] 2 R.
f 441b
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Mikuláše Válka ost[atek] závd[anku] 3 R.
Též od něho přijato na roční peníze 1 R.
Z toho dáno Kateřině na díl její 2 R.
Letha 1610 za purgmistra Jíry Žilky přijato od Mikuláše Válkového za g[runt] 2 R.
Z toho přijala jest Kateřina na díl svůj 4 R.
A Zuzanně též dáno 1 R.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Mikuláše Válkového čtverých peněz 14 R.
Z toho přijal muž Kateři[ni]n 7 R a muž Zuzanin též na díl její 7 R.
Přijato z termínových peněz, což půjčeno bylo na těch 9 R napřed psaných 3 R 7 ½ gr.
Z toho dáno Kateřině 1 R 15 gr a Zuzaně dáno 1 R 22 ½ gr.
Ty 3 R jsou za příjem a vydání omylně napsány, náleží s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Šidláka.
Našlo se z rejster horenských velicských, že Jan Zháňal za vinohrad v Ležhoře od letha 1608 až do letha 1614 vyplatil všeho 8 R 22 ½ gr.
Z toho přijal Vácslav Zdeňků na díl Zuzanny manželky své
4 R 3 gr 5 den.
A Mikuláš Švejský na díl Kateřiny manželky své přijal
4 R 18 gr 5 ½ den.

Letha 1615 přijato z důchodův panských na vyšlou spravedlnost těchto sirotkův na dluhu zůstávající 6 R.
Ty sou dány obilím Vácslavovi Zdeňkovýmu na díl Zuzany ženy jeho.
Od Mikuláše Válkového za grunt i za vinohrad přijato 4 R.
Od Jana Zháněla za vinoh[rad] v Ležhoře přijato 2 R.
Ty sou vydány Jírovi na díl jeho.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře přijato od Mikuláše Válkového za gr[unt] za 2 leta 7 R.
Z toho dáno na díl Kateřiny 2 R 10 gr, Zuzanně 2 R 10 gr a Mikulášovi 1 R a do truhlice schováno jemu 1 R 10 gr.
Od Jana Zháněla za vinohrad v Ležhoře 3 R 15 gr.
Ty přijal Jíra na díl svůj.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od Mikuláše Válkového za gr[unt] 3 R.
Z toho dáno Kateřině 1 R 15 gr a Zuzanně 1 R 15 gr.
Od Jana Zháněla za vinohrad v Ležhoře 2 R.
Z toho dáno Kateřině 20 gr, Zuzanně 20 gr a Jírovi 20 gr.