Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

202 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Zámečníka

f 443a

K tomu statku jest sirotek 1 Johanna.
Vyhledalo se jí spravedlnosti toto:
Na gruntě 94 v Městečku a čtvrti roli posledních peněz (neuvedeno), placením po 2 R až se předních peněz 4 R vyplatí.
Na vinohradě v Dolní hoře Lukáše Šturmového posledních peněz 38 R, placením podle ourody po 4 R až se předních peněz 32 R vyplní.
Náčení zámečnické prodané Mikulášovi Santalovýmu za hotových 16 R.
Vína 4 vědra prodáno za 10 R.
Summa statku (neuvedeno).
Z toho statku dluhův se zaplatiti má:
Lukášovi Šturmovýmu dluhu 3 R.
Anně manželce nebožtíkové dáno 5 R.
Dluhu do cechu kovářského a zámečnického do Strážnice za železo 5 R 4 gr.
Dluhu do důchodů panských za pivo 2 R 26 gr.
Janovi Vlachovi za věci krámské 1 R.
Mikulášovi Šidlákovi za vinohrad peněz ročních položeno
2 R.
Summa dluhův 19 R.
Zůstává čistého statku (neuvedeno).
f 443b
Příjem a vydání:
Letha 1607 za purg[mistra] Daniele Třískala přijato za náčení kovářské prodané 16 R.
Za 4 vědra vína prodaného 10 R.
Písaři od rozdílu dáno 4 gr.