Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

203 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Barvínka

f 445a

K tomu statku jest sirotkou 3: Jíra, Jan a Kateřina vzatí od nepřítele i Zuzanna mateř jejich čtvrtá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 49 v Měste[čku] Lukáša Šturmového prodán jest za 120 R, placením při každých Vánocích po 4 R.
Na gruntě 97 v Měste[čku] zaplacených posledních peněz
19 R, placením po 2 R až se předních peněz 31 R vyplatí.
Na gruntě 93 v Měste[čku] Jíry Havranových předních peněz 17 R, placením při každých Vánocích po 2 R.
Na gruntě 106 v Měste][čku] Jíry Perny posledních peněz
33 R.
Na gruntě 36 v Měste[čku] Tomáše Horčice předních peněz
23 R 15 gr, placením po 3 R.
V statku n[ebožtíka] Tomáše Meznýho mlynáře dílu nedobraného po Zuzanně, manžel[ce] n[ebožtíka] Jíry Barvínka 33 R 18 gr 5 den.
Na gruntě 46 na Závodí Jana Jakšového dluhu za víno, pivo a jiné věci 4 R.
Na vinohradě v Ležhoře Matějovi Moňkovýmu prodaném 90 R. Závdanku dal 5 R, platiti má podle ourody po 4 R.
Na druhým vinohradě v též hoře Jírovi Rosový[mu] a Janovi Srnovýmu prodaném 100 R. Závdanku dali 5 R a platiti mají podle ourody po 4 R. f 445b
Více na vinohradě v též hoře Martinovi Hlávkovýmu prodaném 70 R, bez závdanku, placením podle ourody po 4 R.
Na vinohradě v Dolní hoře Mikuláša Janíčkového skoupených od Mikuláša Švihuta 19 R, placením podle ourody po 3 R až se předních peněz 53 R vyplatí.
Na vinohradě v Staré hoře na Lipovsku Petrovi Janíčkovému z Velké Vrbky prodaný 55 R. Závdanku dal 2 R, placením při každých Vánocích podle ourody po 2 R.
Na druhém vinohradě na Lipovsku v též hoře Martina Zastúpila z Velké Vrbky posledních peněz 26 ½ R, placením po
3 R až se předních peněz 28 R 15 gr vyplní.
Včely 13 prodaný knězi Pavlovi za 20 R, dáti je má při posudku nejprve příštím.
V statku n[ebožtíka] Martina Šidlákového dluhu za dobytek 33 R 2 gr.
Za 2 koně prodané utrženo 40 R.
Za 1 bečku vína prodaného 20 R.
Summa statku 723 R 20 gr 5 den.
Z toho statku tito dluhové zaplatiti se mají:
Rektorovi od učení sirotka 2 R.
Jiříkovi Křtěnci dluhu za oves 3 R.
Na pohřeb Václava sirotka naloženo 18 gr.
Poslu, který chodil hledati sirotka zajatého 10 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Hlaváčka dluhu za víno 14 R.
Summa dluhův 19 R 28 gr.

Zůstává čistého statku 703 R 22 gr 5 den.
To dělíc na 4 díly, přijde každému na jeho díl po 175 R
28 gr 1 den.
f 446a
Příjem a vydání:
Letha 1607 za purg[mistra] Daniele Třískala přijato od Martina Moňkového závdanku za vinohrad v Ležhoře 5 R.
Od Jíry Rosovýho a Jana Srnového přijato závdanku za vinohrad 5 R.
Od Petra Janíčkového z Velké Vrbky závdanku za vinohrad v Staré hoře na Lipovsku přijato 2 R.
Za 2 koně prodané přijato 40 R.
Za 1 bečku vína prodaného 20 R.
Z toho zaplaceno dluhů napřed psaných 5 R 28 gr.
Jírovi sirotku dáno z dílu jeho na šaty 1 R 23 gr.
Písaři od rozdílův dáno ze všech dílů 16 gr.
Do statku n[ebožtíka] Jíry Hlaváčka na dluh za víno dáno
7 R.
P[anu] Janovi Urbanovi Domanskýmu z Domanína, ouředníku na Strážnici, jakž šuldbrýf ukazuje, půjčeno 30 R 26 gr 2 den. Dáti má o posudku letha 1608.
Od Martina Hlávkového za vinohrad přij[ato] 2 R.
Od Matěje Moňkového za vinoh[rad] přijato 1 R 15 gr.
Od Jíry Rosy a Jana Srnova za vinoh[rad] 1 R 15 gr.
Bartošovi písaři půjčeno 12 R, má je položiti o posudku příštím letha tohoto 1608.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato z gruntu Tomáše Hrnčíře 1 R.
Od Lukáše Šturmy přijato za g[runt] 1 R.
Od Jana Tomášového na místě Jíry Havranového přijato 1 R.
Z gruntu Jana Jakšového na dluh za víno a pivo přijato 2 R.
Z statku n[ebožtíka] Martina Šidlákova přijato dluhu za dobytek 33 R 2 gr.
Od Bartoše písaře půjčených jemu přijato hotových 12 R.
Od kněze Pavla na zaplacení za včely přijato 10 R.
f 446b
Po rozdílu statku našlo se dluhu Matyášovi Ostřešovskému do Strážnice, když písařem obročním byl, že jest jemu dlužen ovsa platového, což za svého ouřadu rychtářského neodvedl a za ním zuostalo po 14 gr 48 měř[ic] - 22 R.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového přijato od Martina Hlávky za vinoh[rad] 1 R.
Od Jana Srnového a Jíry Rose za vinoh[rad] 2 R.
Od Matěje Moňkového za vinoh[rad] 2 R.
Od Petra Janíčkového z Lipova za vinohrad 2 R.
Od kněze Pavla přijato za včely 10 R.
Pavlovi Tomášovýmu purgmistru velickýmu z poručení p[ana] ouředníka půjčeno 10 R, oplatiti má o posudku letha 1609.
Šidlák též dlužen za dobytek doložiti 10 R.

Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Lukáše Šturmy za g[runt] 3 R.
Od Mikuláše Šidláka dluhu 10 R.
Z gruntu Jana Tomášového přijato 1 R 15 gr.
Z grunthu Jana Jakšového na dluh ost[atní] 2 R.
Od Matěje Moňkového přijato za vinohrad 3 R.
Od Jíry Rose za vinohrad 1 R 15 gr.
Od Martina Hlávky za vinohrad 1 R.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Jana Kuchyňky za grunt 2 R.
Z gruntu Jana Tomášového přijato 1 R.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Jana Kuchyňky za g[runt] čtverých peněz 8 R.
Z gruntu Jana Tomášového přijato 5 R.
Od Martina Hlávky za vinoh[rad] v Ležhoře přijato 3 R.
Od Matěje Moňkového za vinohrad v Ležhoře i za předešlá letha přijato 13 R.
Vácslav Moňků, syn téhož Matěje Moňkového, položil ty peníze.
Od Jíry Rose za jednu polovici vinoh[radu] v Ležhoře přijato 4 R.
Od Jana Srnového za druhou polovici téhož vinoh[radu] přijato 4 R.
Od kněze Pavla za včely přijato ostatek, totiž 10 R.
Od Pavla Thomášového oplacených, což jemu půjčeno bylo, přijato 10 R.
Jírovi na díl jeho dáno 34 R 18 gr.
Matyášovi Ostřešovskýmu dluhu za oves zaplaceno a dáno 22 R 12 gr.
f 447a
Leta Páně 1614 za purgkmistra Jíry Žilky od Tomáše Hrnčíře za grunt přijato peněz 3 R.
Leta 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Jana Kuchyňky za grunt položených přijato 4 R.
Od Jana Tomášového za grunt přijato 2 R.
Od Thomáše Hrnčíře za grunt přijato 3 R.
Z toho dáno Jírovi na díl jeho 3 R.
Od Martina Hlávky za vinoh[rad] v Ležhoře přijato 2 R.
Od Václava Moňka za vinoh[rad] v Ležhoře přijato 3 R.
Od Jíry Rosového za 1 polovici vinoh[radu] v Ležhoře 1 R
15 gr.
Od Jana Srnového za druhú polovici vinoh[radu] v Ležhoře
1 R 15 gr.
Jírovi na díl jeho vydáno, což položeno jest 17 R.

Leta Páně 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Martina Hlávky za vinohrad v Ležhoře přijato peněz ročních za 2 leta 4 R
15 gr.
Od Jana Kuchyňky za grunt Jírovi Barvínkovi 6 R.
Od Jana Tomášového za grunt 5 R.
Z toho vydáno Jírovi Barvínkovi 2 R.
A od Martina Hlávky přijal Jíra 4 R 15 gr.
Od Jíry Rosového za 1 polovici vinohra[du] v Ležhoře 4 R.
Od Jana Srnového za druhou polovici v Ležhoře 4 R.
Z toho dáno Jírovi 4 R a na sirotky zajaté zanechá[no] 4 R.
Od Václava Moňky za vinoh[rad] v Ležhoře za 2 leta při[jato] 6 R.
Z toho dáno Jírovi 13 R.
Od Tomáše Hrnčíře za grunt přijato peněz za 3 leta 9 R.
Ty jsou také Jírovi vydané na díl jeho.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od Jana Kuchyňky za grunt 4 R.
Od Václava Moňkového z Javorníka za vinohrad v Ležhoře přijato 3 R.
Od Jana Tomášového za grunt přijato peněz 2 R.
Od Martina Hlávky za vinohrad v Ležhoře 2 R.
Od Jíry Rosového za 1 polovici vinoh[radu] v Ležhoře 2 R.
Od Jana Srnového za vinohrad v Ležhoře přijato 2 R.
Těch 15 R jsou vydané všecky Jírovi na díl jeho.
Letha 1626 za purgkmistra Jana Baňaře položil Vácslav Moňků za vinohrad v Ležhoře dvojích peněz 8 R.
Ty jsou vydány Jírovi Barvínkovi na díl jeho.