Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

204 S[irotci] n[ebožtíka] Macka Kováře

f 449a

K tomu statku jest sirotků 3: Zuzanna, Kače a Markyta, též Anna mateř jejich čtvrtá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 115 v Městečku a čtvrti roli i z vinohradem v Dolní hoře Janovi Supovi prodaném posledních peněz 93 R
24 gr, placením po 5 R až se předních peněz 9 R vyplatí.
Na gruntě 53 na Závodí Michala Pivkového dílu Anny, n[ebožtíka] Matěje Dřímala dcery, manželky Macka Kováře 29 R
7 ½ gr, půjdú po 24 gr až se prve na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Skoumala vyplatí.
Summa statku 123 R 1 ½ gr.
To dělíc na 4 díly, přijde každé[mu] po 30 R 22 gr 6 den.
Jan Sup na díl Anny manželky své ujal grunt ze čtvrtí roli a z vinohradem v Dolní hoře, na němž sobě srazil dílu svého
30 R 22 gr 6 den.

[Příjem a vydání:]
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého Jan Sup prodal náčení kovářské těmto sirotkom náležité, kteréž byl z gruntem, vinohradem a jinými věcmi koupil, Mikulášovi Čejkovi kováři za summu 33 R. Závdanku je[mu] dal 5 R a platiti má od letha 1609 po 2 R. Ruk[ojmě] Pavel Vítů, Miku[láš] Santal.
Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Mikuláš Čejka za náčení kovářské 2 R.
Jsou vydány na místě Supovým na zbor.
Letha 1610 za purgmistra Jíry Žilky přijato od Mikuláše Čejky za náčení 1 R.
f 449b
Jan Sup prodajíc podsedek od něho vinohrad odňal a náčení kovářské odprodal. A tak povinen bude těmto sirotkom ještě z vinohradu svého dopláceti 7 R 10 gr 1 den, placením uroď se neb neuroď od letha 1611 po 1 R.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Mikuláše Čejky místo Jana Supa za náčení 3 R.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře přijato od Mikuláše Čejky za náčení kovářské 2 R.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře přijato z gruntu 115 od Macka Zámečníka 1 R 21 gr.
Od Mikuláše Čejky přijato za náčení kovářské 2 R.
Leta Páně 1618 za purgkmistra Pavla Vítového od Mikuláše Čejky za náčiní kovářské přijato 2 R.
Od Martina Hrubého za gr[unt] na místě Macka Zámeč[níka]
1 R.
Od Michala Pivky za grunt peněz položených přijato 3 R.