Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

205 S[irotci] n[ebožtíka] Vaňka Kopřivy

f 451a
K tomu statku jsou sirotci 2: Jan, Jíra.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 8 na Závodí, prodaném hospodářům zboru veleckého předních peněz 40 R, placením při každých Vánocích po 2 R.
Na vinohradě v Dolní hoře Jana, sirotka vejš psaného 40 R. Závdanku dal 1 R, platiti má podle ourody po 2 R.
Summa statku 80 R.
Z toho statku dluhu se má:
Mikulášovi Janíčkovýmu 1 R 22 ½ gr.
Zůstává čistého statku 78 R 7 ½ gr.
To dělíc na 2 díly, přijde každé[mu] po 28 R 3 gr 4 ½ den
1 víd.
Jan přijal vinohrad na díl svůj ve 40 R. Z toho sobě srazil dílu svého 38 R 3 gr 4 ½ den 1 víd, zůstává dopláceti 1 R
26 gr 1 den 1 víd.

Příjem a vydání:
Letha 1607 za purg[mistra] Daniele Třískala přijato od Jana závdanku za vinohrad 1 R.
Ten jest dán na dluh Mikulášovi Janíčkový[mu].
Letha 1614 za purgmistra Jíry Žilky od Jana přijato, což přes díl svůj převzatých doplniti měl, totiž 26 gr 1 den
1 víd.
Ty sou dány Jírovi na díl jeho.
Též mimo to zaplatil týž Jan ostatek dluhu Mikulášovi Janíčkovýmu 22 ½ gr.
Doplaceno.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Kopřivnický položil za grunt svůj dvojích peněz 4 R.
Ty přijali hospodáři zboru velického Jan Bánovský.
f 451b
Leta Páně 1618 za purgkmistra Pavla Vítového od Jana Kopřivnicského přijato za grunt peněz ročních 2 R.
Ty přijal hospodář zboru velického Jan Oulehle.