Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

206 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Zvedinosa

f 453a

K tomu statku jsou sirotci 2: Mikuláš, Mandalena a Salomena mateř jejich třetí.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 11 na Závodí Jírovi Šimkovému prodaném zaplacených 20 R, placením při každých Vánocích po 2 R.
Na vinohradě v Dolní hoře Martina Holinkového zůstává předních peněz 33 R, placením po 3 R podle ourody.
Vyšlých peněz na dluhu za J.M. Pánem 4 R, kterýž přichází nápadem po s[irotku] n[ebožtíka] Martina Zvedinosa, strejci těchto sirotků.
Summa statku 71 R.
A mimo to zůstává vinohrad v Dolní hoře pustý, zač se prodá, má to na rovný díl vzdělané bejti. Ten vinohrad puštěn k užívání beze všeho ouplatku Jírovi Šimkovýmu na rok 1608.
To dělíc na 3 díly, přijde každé[mu] po 23 R 20 gr.
Jíra Šimků na díl Salomeny manželky své ujal grunt ve 30 R. Z toho sobě srazil dílu svého 23 R 20 gr, zůstává za něj dopláceti 6 R 10 gr, placením po 2 R od leta 1608.
f 453b
Příjem a vydání:
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Jíry Šimkova za grunt 1 R.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Jíry Šimkova za grunt lonské a letoší 1 R 15 gr.
Leta 1617 našlo se v truhle sirotčí velické na zámku peněz
1 R 15 gr.
Ty sou vydány Mikulášovi 1 R a Mandaleně 15 gr.