Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

207 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Bednáře

f 455a

K tomu statku jsou sirotci 3: Manda, Kateřina a Anna od nepřátel zajatý.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 16 na Závodí Jíry Moňkového posledních peněz
21 R, placením po 2 R až se předních peněz 11 R Martinovi Hajanovi vyplatí.
Summa statku [21 R.]
To dělíc na 3 díly, přijde každému po 7 R.

Příjem a vydání:
Letha 1607 za purgk[mistra] Daniele Třískala přijato od Jíry Moňkového závdanku za g[runt] 6 R.
Z toho dáno Janu Pařískovi do Bobalova na díl Mandy manželky jeho 2 R.
Z dílův sirotčích dáno od rozdílu 8 gr.