Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

209 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Vachouňového

f 459a

K tomu jsou nápadníci 4: Mikuláš, Jan, Kateřina, Manda.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 43 na Závodí Mikuláše bratra jejich 100 R. Závdanku dáti má o posudku příštím 4 R a platiti má při každých Vánocích po 3 R.
Summa statku ut s[upr]a.
To dělíc na 4 díly, přijde každé[mu] po 25 R.
Mikuláš ujal grunt, na něm svého dílu sobě srazil 28 R, zůstává za něj dopláceti 75 R, placením při každých Vánocích po 3 R.
Janovi
Kateřině náleží každému dílu jeho po 25 R.
Mandě

Příjem a vydání:
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Mikuláše za grunt 2 R.
Z toho dáno Kateřině 15 gr, Mandě též 15 gr.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Jana Vachúňova za g[runt] 3 R.
Z toho dáno Kateřině 1 R, Mandě 1 R a Mikuláš vzal 1 R.
Jakož sobě byl Mikuláš dílu svého srazil na gruntě koupeným 25 R, ty zase pustil Janovi bratru svému, který sobě on je poráží a Mikuláš ten díl svůj z grunthu bráti bude.
f 459b
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Jana Vachúňového za g[runt] 6 R.
Z toho vzala Kateřina 1 R, Manda 1 R a Mikulášovi dáno 4 R.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře přijato od Jana Vachúňového za grunt 3 R.
Ty přijali Kateřina, Manda a Mikuláš, každý po 1 R.
Letha Páně 1617 za purgkmistra Jana Baňaře přijato od Mikuláše Janového za grunt 6 R.
Z toho přijali Kateřina 2 R, Manda 2 R a Mikuláš 2 R.
Leta Páně 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od Mikuláše Janového za grunt 3 R.
Dáno z nich Kateřině 1 R, Mandě 1 R a Mikul[ášovi] 1 R.