Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

21 Sirotci ne[božtíka] Jana Chvalky

f 57a

Jest jich trý: Matěj, Zuzanna a Barbora.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě 46 Martina Prachaře 7 R. Ty jim takto jíti mají: letha [15]98 1 R a potom od letha [15]99 po 2 R.
Více na vinohradě Jana Matěje Moňkového podle zápisu kněh horenských v listu 275 22 R. Ty jak jim jíti mají, knihami horenskými se spravíš.
Summa 29 R.
Dělíc na tři díly, dostane se jim po 9 R 20 gr.

Letha [15]94 přijato od Matěje Moňkovýho za vinohrad peněz ročních 1 R.
A mimo to při právě z toho vinohradu zůstává 15 gr.
Od vkladu rejstr dáno Václavovi písaři 6 gr 2 den.
Letha [15]98 přijato z gruntu Petra Tesaře na místě Martina Prachaře prvních peněz 1 R.
Od Matěje Moňkového za vinohrad přijato 3 R.
Jakož náleželo Matějovi dílu jeho 9 R 20 gr, taková spravedlnost jest na J.M. Pána obrácena jakožto po sirotku zběhlým. Z níž jest peněz hotových vyzdviženo summy 4 R 23 gr 5 den a ostatek jíti má k ruce J.M. Páně od leta [15]99 po 1 R 10 gr.
f 57b
Letha [l5]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Jana Moňkova za vinohrad 3 R.
Z toho přijato k ruce J.M. Pánu po s[irotku] zběhlým 1 R.
Zuzanně dáno na díl její 2 R.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka přijato od Jana Moňkova za vinohrad 1 R.
Z toho přijato k ruce J.M. Páně po zběhlým 15 gr a do truhlice vloženo 15 gr. Ten jest vydán Zuzanně na díl její.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato za vinohrad od Jana Moňkového 1 R.
Z toho dáno k ruce panské po s[irotku] zběhlým 15 gr.
Od Jana Lukášového za grunt přijato 1 R.
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Jana Lukášového za grunt 1 R.
Zuzaně dáno na díl její hotových peněz 3 R 15 gr. Zuostává se jí dodati ještě i nápadu po Barboře, sestře její zemřelé
8 R 8 gr 5 den.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Jana Lukášového za grunt 2 R.
Od Jana Moňkového za vinohrad přijato 2 R.
Z toho dáno Zuzaně na díl její i po Barboře, sestře její zemřelé 3 R.
A k ruce panské po s[irotku] zběhlým přijato 1 R.
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnova přijato od Jana Lukášova za g[runt] ostatních peněz 2 R.

Ty sou přijaty k ruce panské po s[irotku] zběhlým.
Od Jana Moňkového za vinohrad přijato 2 R.
Ty Zuzaně na díl její sou vydány.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Žilky od Vácslava Neckáře na místě Jana Moňkového za jednu polovici vinoh[radu] v Ležhoře přijato 1 R.
Od Jana Babiráda za druhou polovici téhož vinohradu přijato 15 gr.
K ruce panské po sirotku zběhlým přijato 1 R 15 gr.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Jana Babiráda za
1 polovici toho vinoh[radu] 15 gr.
Těch 15 gr jest vydáno Zuzaně na díl její.