Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

210 S[irotci] n[ebožtíka] Macka Černých

f 461a

K tomu statku jest sirotků dva: Tomáš, Dorotha a Lida mateř jejich třetí.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 50 na Závodí Tomáše syna jeho 60 R. Závdanku dáti má 3 R a platiti při každých Vánocích po 3 R.
Na vinohradě v Dolní hoře Lidě vdově prodaném 30 R. Závdanku dáti má 1 R a platiti po 2 R.
Summa statku 90 R.
Z toho statku zaplatiti se má dluhu:
Na kostel velecký za krávu zanechanou 4 R.
Zůstává čistého statku 86 R.
To dělíc na 3 díly, přijde každé[mu] po 28 R 20 gr.
Tomáš ujal na díl svůj grunt v 60 R, z toho sobě srazil dílu svého 28 R 20 gr, zůstává za něj dopláceti 31 R 10 gr, placením po 3 R.
Lida, mateř těch sirotků, přijala na svůj díl vinohrad v Dolní hoře ve 30 R, z toho sobě srazila dílu svého 28 R
20 gr, zůstává dopláceti 1 R 10 gr, položiti je má o posudcích nejprve příštích.
f 461b
Příjem a vydání:
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Tomáše za grunt 1 R.
Jakož náleželo Tomášovi dílu jeho 28 R 20 gr, ty má na podsedku Pavla Větrového, neb se na grunt s ním frejmarkoval, a což s[irotkům] těmto dopláceti se zůstává, to Pavel Větrů povinen bude na gruntě jeho dopláceti, totiž 30 R 10 gr.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Pavla Větrového za g[runt] 1 R.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Pavla Větrového za g[runt] 6 R.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Pavla Větrového za grunt přijato 2 R.
Od Jury Hašaše na místě Lidy manželky jeho doplaceno ze vinoh[rad] těmto sirotkům 1 R 10 gr.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Pavla Větrového za grunt přijato dvojích peněz 4 R.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od Pavla Větrového za gr[unt] 2 R.