Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

211 S[irotci] n[ebožtíka] Bartoše Petlejchy

f 463a

K tomu statku jest sirotek 1 Kuna a Dorota mateř jeho druhá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 52 na Závodí Vaňka Petrového předních peněz 55 R, placením při každých Vánocích po 3 R.
Summa statku ut s[upr]a.
Dělíc tu summu na 2 díly, přijde každé[mu] po 27 R 15 gr.
Vaněk Petrů ujal na místě Dorothy manželky své grunt se vším příslušenstvím v 55 R, z toho sobě srazil dílu svého 27 R 15 gr, zůstává dopláceti 27 R 15 gr, placením po 3 R.

Příjem a vydání:
Letha 1608 za purg[mistra] Pavla Tomášového přijato od Jana Bílého za grunt 1 R.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Jana Bílého za g[runt] 2 R.
Z toho dáno mateři, neb jí z gruntu náležeti bude po 1 ½ R bráti 1 R 15 gr.
Letha 1610 za purgmistra Jíry Žilky přijato za grunt 1 R
15 gr.
Přijala je Dorota mateř.
f 463b
Letha 1614 za předního purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Vaňka Petrového, což tomu sirotku z gruntu nenáležitě vyzdvihl 3 R.
Z gruntu Jana Bílého přijato 1 R 15 gr.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Jana Bílého za grunt přijato 3 R.
Z toho dáno Dorotě mateři na díl její 1 R 15 gr.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Jana Bílého za grunt přijato 5 R.
Z toho dáno Dorotě mateři 2 ½ R.
A Kuně dáno též 2 ½ R.
Leta 1618 za purgkmistra Pavla Víthového od Jana Bílého za grunt peněz ročních 3 R
Dáno z nich Dorotě 1 R 15 gr a Kuně též dán 1 R 15 gr.