Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

214 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Vítového

f 467a

K tomu statku jsou sirotci 3: Jan, Pavel, Kateřina a Zuzanna mateř jejich čtvrtá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 95 na Závodí Pavla Bobalového předních peněz
50 R, placením při každých Vánocích po 3 R.
Summa statku [50 R].
Tu summu dělíc na 4 díly, přijde na každého po 12 R 15 gr.
Zuzanna mateř ujala vinohrad v Dolní hoře v summě 25 R, z toho sobě srazila dílu svého 12 R 15 gr, zuostává ještě dopláceti sirotkom z toho vinohradu 12 R 15 gr.

Příjem a vydání:
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Václava Michníka za g[runt] 1 R.
NB. Jakož Janovi náleželo dílu jeho 12 R 15 gr, ta spravedlnost k ruce panské po sirotku zběhlým jest obrácena. Z níž jest sraženo, co na dluhu za Pánem bylo 1 R, ostatek po letech jíti má. Act[um] za purg[mistra] Jíry Žilky letha 1610.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Jíry Šimečkového za vinohrad v Dolní hoře trojích peněz při[jato] 3 R.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od Jakuba Světlíka za gr[unt] 1 R.
Od Jíry Šimečkového za vinohrad v Dolní hoře 22 ½ gr.
Ty sou přijaté k ruce JM Páně po Janovi, totiž 1 R 22 ½ gr.