Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

215 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Suchého

f 468a

K tomu statku jsou sirotci 3: Kateřina, Zuzanna a Markyta.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 104 na Závodí a vinohradě v Ležhoře Pavla Eliáše Radějovského předních peněz 50 R, placením při každých Vánocích po 3 R.
Vína 5 věder prodána za 15 R.
Summa statku 65 R.
Dělíc tu summu na 3 díly, přijde každému po 21 R 20 gr.
Pavel Eliáše Radějovského na díl Kateřiny manželky své ujal grunt s vinohradem v Ležhoře v 50 R.
Peněz hotových přijal 5 R. Summa 55 R.
Z toho sobě srazil dílu svého 21 R 20 gr, zůstává dopláceti 33 R 10 gr, placením po 3 R.

Příjem a vydání:
Letha 1607 za purgmistra Daniele Třískala přijato na samý
2 sirotky, totiž Zuzannu a Markytu, peněz hotových za víno prodané 10 R. Ty jsou půjčeny z poručení pana ouředníka Pavlovi Eliáše Radějovského na koupení koní, má je při posudku nejprve příštím oplatiti.
f 468b
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Pavla Eliáše Radějovského za grunt 1 R 15 gr.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Pavla Eliáše Radějo[vského] za g[runt] 2 R.
Letha 1610 za purgmistra Jíry Žilky přijato od Pavla Eliáše Radějovského 1 R 15 gr.
Letha téhož přijato Eliáše Radějovského na dluh jemu půjčený 5 R.
NB. Jakož náleželo tej Markytě dílu jejího na gruntě Pavla Prdíka summy področní 14 R 5 gr, ty jest prodala témuž Pavlovi Prdíkovi za hotových 2 R 24 gr. A tak na gruntě nic nemá.
Letha Páně 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Pavla Eliáše Radějov[ského] za g[runt] 6 R.
Od Pavla Eliáše Radějovskýho na dluh přijato 2 R.
Zuzanně dáno na díl její 8 R.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Pavla Eliáše Radějovskýho na dluh přijato ostatních peněz oplacených 3 R.
Ty jsou vydány Zuzanně na díl její.
Jakož tej Zuzanně na gruntě Pavla Eliáše Radějovskýho náleželo 8 R 5 gr, ty jest prodala témuž Pavlovi Eliáše Radějovskýho za hotových 2 R 20 gr. Ty se jí u vydání vypisují.
Leta Páně 1617 našlo se v truhlici sirotčí na zámku v sklípku peněz těmto sirotkům náležejících 1 R 15 gr.
Ty sou vydány Kateřině, Zuzanně a Markytě a přijal je Pavel Radějovský, muž Kateřinin.