Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

216 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Ondry Juráčového

f 470a

K tomu statku jest Kateřina manželka jeho, kteráž jest od nepřítele zajatá.
Vyhledalo se jí spravedlnosti toto:
Na gruntě 12 na Závodí Jana Mitáčka posledních peněz 6 R.
Na vinohradě v Dolní hoře Martina Štěrbového zaplacených předních peněz 40 R, placením podle ourody po 2 R.
Kráva 1 prodaná za 10 R.
Vína 2 vědra prodáno za 4 R.
Klisna 1 prodaná Zachariášovi Pavelkovýmu za 12 R, platiti má za ni každého roku po 4 R. Rukojmě Jan Zdeňků, Martin Žádalů.
Na gruntě 27 v Městečku Jana Srnového skoupených od Daniele Třískala 53 R, placením po 4 R.
Summa statku 125 R.
Z toho statku zaplatiti se má:
S[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Pavelky za vinohrad v Dolní hoře peněz ročních ostatních 4 R.
Zůstává čistého statku 121 R.

Příjem a vydání:
Letha 1607 za purg[mistra] Daniele Třískala přijato za
1 krávu prodanou 10 R.
Závdanku položeno za grunt od Jana Mitáčka přijato 6 R.
Za 2 vědra vína prodaného přijato 4 R.
Z toho zaplaceno do statku Pavla Pavelky, což se za vinoh[rad] dopláceti zůstávalo 4 R.
f 470b
Písaři od rozdílu statku dáno 4 gr.
Skoupeno k oužitku sirotčímu od Daňka Třískalového na gruntě Jana Srnového 53 R, dáno jemu za ně hotových 15 R
26 gr.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Jana Srnového za g[runt] skoupených od Daniele Třískala 1 R.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Martina Žádalova skoupené od Daniele Třískala 2 R.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Žilky od Martina Mlynáře za grunt přijato 4 R.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Mitáčků za grunt položil za 2 leta 5 R.