Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

217 S[irotci] n[ebožtíka] Mikuláše Duných

f 372a

K tomu statku jest sirotek 1 Jan a Kateřina mateř jeho druhá.
Vyhledalo se jim spravednosti toto:
Na gruntě 40 na Závodí Martina Mokrých posledních peněz
43 R 25 gr 6 den, placením po 4 R až se předních peněz 106 R
4 gr 1 den vypla[tí].
Summa statku [43 R 25 gr 6 den].
Dělíc tu summu na 2 díly, přijde každému po 21 R 27 gr
6 ½ den.

Martin Mokrých na díl Kateřiny manželky své ujal grunt s půl lánem roli, s koňmi a jiným hospodářstvím i s vinohradem v Dolní hoře s tím, což na něm zaplaceného j[es]t v 43 R 25 gr 6 den. Z toho sobě srazil dílu svého 21 R 27 gr 6 ½ den, zůstává dopláceti sirotku 21 R 27 gr 6 ½ den, placením jakž nahoře psáno.
Janovi sirotku náleží kráva 1 a včely 6, to zůstává při Janovi Mokrých očímu jeho a má je[mu] toho do zrostu jeho dochovati.