Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

219 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Šidláka

f 475a

K tomu statku jest sirotkou 2: Johanna, Anna a Manda mateř jejich třetí.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 37 na Závodí ze čtvrtí roli, který jest prodán Mandě vdově ze 3 koňmi, z vozem, pluhem, z železy, bránou, se vším osetím, ze 3 krávami, 16 dobytka ovec a kozí, s 15 kusy dobytka svinského, 16 klátů včel, z achtelem vinohradu v Dolní hoře, z půl búdou a půl presem, ze 2 bečkami vína, pozůstalý po ne[božtíku] Martinovi Šidlákovi v summě 300 R. Závdanku dáti má z užitku 20 R a platiti každého roku od letha 1608 po 8 R.
Achtel vinohradu zaplacený v Dolní hoře s půl búdou a půl presem za 100 R.
Zahrada pod Jiříkovcem zaplacená za 10 R.
Na gruntě 34 v Měste[čku] Mikuláše Šidláka náleží 8 R 6 gr, placením po 1 R 10 gr.
Summa statku 418 R 6 gr.
Z toho statku má se zaplatiti dluhu:
S[irotkům] n[ebožtíka] Vaňka Třískalového, což budouc horným do truhlice jich neodvedl 6 R.
Zůstává čistého statku mimo dluhy 412 R 6 gr.
Dělíc tu summu na 3 díly, přijde každému po 137 R 12 gr.
f 475b
Manda mateř ujala grunt ze čtvrtí roli a jiným příslušenstvím, jakž nahoře psáno stojí, ve 300 R.
Z toho sobě srazila dílu svého 137 R 12 gr, zůstává dopláceti sirotkom 162 R 18 gr, placením po 8 R.
Zuzanně, Anně zanechává se 1 achtel vinohradu v Dolní hoře s půl búdou a půl presem na díl jejich ve 100 R.
Týž zahrádku pod Jiříkovcem v 10 R.
Zůstává se jim dodati k doplnění dílů jejich ještě 164 R
24 gr.
Toho vinohradu a zahrady Manda, mateř těch sirotků, užívati má do zrostu jejich a má ten vinohrad dobře dělati a nezopuštěti. Též těm sirotkům, když by k vdaní přišly, bude povinna matka jejich jim každé 1 krávu dáti.

Příjem a vydání:
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato z gruntu Mikuláše Šidláka 15 gr.
Od Mandy mateře na závdanek přijato 10 R.
Dáno do s[tatku] n[ebožtíka] Vaňka Třískalového dluhu 6 R.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato z gruntu Mikuláše Šidlákového 1 R.
Od Pavla Tuřanských přijato doloženého ostatek závdanku
10 R.
NB. Půjčeno z těchto sirotků peněz na spokojení Mikuláše Marečka z Veselí 9 R, mají se při posudku z termínu dojíti.

Letha 1611 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Pavla Tuřanského za g[runt] 6 R.
Ty sou dány do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Miklového dluhu za koně, kterýž se po rozdílu našel.
f 476a
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Mikuláše Šidlákova za g[runt] jeho 1 R.
Od Pavla Tuřanského přijato za g[runt] 6 R.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato z gruntu Mikuláše Šidláka 2 R 20 gr.
Od Pavla Tuřanského přijato k těm 6 R, kteréž leta 1611 položil, ještě 14 R.
Z toho dáno Zuzanně na díl její na šaty 7 R.
Anně tolikýž dáno 7 R.
Přijato z termínových peněz na dluh 9 R, což půjčeno bylo těchto sirotků, 3 R 2 ½ gr.
Z toho dáno Zuzanně 1 R 15 gr a Anně 1 R 22 ½ gr.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Mikuláše Šidláka přijato za grunt 1 R 10 gr.
Od Pavla Tuřanského za grunt přijato 6 R.
Z toho dáno Zuzanně 3 R 20 gr a Ance tolikéž 3 R 20 gr.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Od Mikuláše Šidláka za grunt přijato za 2 leta 1 R.
Od Pavla Tuřanského za grunt dvojích peněz přijato 12 R.
Z toho dáno Ance na díl její 6 R 15 gr a Zuzanně dáno též
6 R 15 gr.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od Mikuláše Šidláka za grunt 1 R.
Ten jest vydán Anně na díl její.
Od Pavla Tuřanského za grunt peněz 6 R.
Vydáno Anně z nich 2 R 15 gr, Zuzanně na díl její dáno 4 R 15 gr.
Z termínových peněz na dluh ut s[upr]a 1 R.
Z toho dáno Anně 15 gr a Zuzanně též 15 gr.
Letha 1619 za purgkmistra Pavla Vítového od Pavla Tuřanského přijato za grunt peněz 3 R.
Vydáno z nich Anně 1 R 15 gr, Zuzanně též vydáno 1 R
15 gr.
Letha 1631 za purgmistra Jiříka Vachule od téhož purgmistra a starších na dluh od obce s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Šidláka povinných položeno ostatních 4 R 22 gr 3 ½ den.
Ty přijali Jan Pivků a Jan Halíků.