Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

22 Nápadnice po ne[božtíku] Petrovi Ďupalovém

f 59a

Ance náleží spravedlnosti vyšlé, kteráž při právě zůstává, ještě mimo prvnější vyzdvižení její od práva 14 R 25 gr
4 ½ den.
Item Maruši, sestře tejž vejš psané Anně, též náleží spravedlnosti vyšlé, kderáž při právě zůstává, a jí po Zuzanně, sestře její zemřelé, připadlo 25 R 29 gr 3 ½ den.
Táž Maruše jest těch 25 R 29 gr 3 ½ den Janovi Jurkovi prodala a tak tenž Jan Jurků, poněvadž při právě hotové zůstávají, bude moci takové peníze sobě vyupomínajíce od práva na místě Maruši vejš psané k rudce své vyzdvihnouti.

Z toho dáno Ance na díl její z vyšlé spravedlnosti s poručení Jeho Mi[l]osti Páně 7 R.
Letha [15]96 dáno Ance na díl její ostatní spravedlnosti, což jí náleželo 7 R 25 gr 4 ½ den.
A tak tu žádné spravedlnosti více nemá.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka dáno z vyšlé spravedlnosti Kateřině, manželce n[ebožtíka] Jana Jurkového, podli kupu ut s[upr]a 6 R.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato z termínů položených peněz 5 R.
Přijal je Jíra Žilka na díl Kateřiny svrchu psané.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato z grunthu Jana Jakšového míšených sirotčích 2 R.
Přijal je Jíra Žilka, nápad[ník] Jana Jurkového, po Kateřině ženě své.
f 59b
Odvedeno Jírovi Žilkovi, náměstku Jana Jurkového, na vyšlou spravedlnost ostatek dluhu na vinohradě Jana Tuřanského a Vaška Šidlákova, což se z Šikovýho statku na termíny platiti mělo, aby je sobě vyzdvihoval 12 R 29 gr 3 ½ den.
A tak svou spravedlnost vyzdvihl.