Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

220 S[irotci] n[ebožtíka] Ondry Matúšového

f 478a

K tomu statku jest sirotek 1 Pavel a Kateřina mateř jeho druhá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 7 na Závodí Pavla Pivkového posledních peněz 21 R 15 gr, placením po 5 R až se přední peníze 28 R 15 gr vyplatí.
Na gruntě 42 na Závodí Jana Matúšového předních peněz 35 R, placením po 2 R od letha 1608.
Summa statku 56 R 25 gr.
Dělíc to na 2 díly, přijde každému po 28 R 7 ½ gr.
Pavel Pivko grunt ut s[upr]a s půl lánem roli koupíc srazil sobě dílu na něm po Kateřině manželce své, což zaplaceného bylo 21 R 15 gr.
Zůstává se jemu ještě dodati na doplnění dílu jeho manželky 6 R 22 ½ gr.
Ty jemu náleží na gruntě 42 Jana Matouškového na Závodí.

Příjem a vydání:
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Jana Matoušového za g[runt] 1 R.
Ten přijal Pavel Pivko na díl Kateřinin.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrých přijato od Jana Matoušového za g[runt] 2 R.
Přijal je Pavel Pivko na díl svůj.
f 478b
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Jana Matoušových za g[runt] 2 R.
Přijal je Pavel Pivko.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Jana Matoušového za g[runt] 6 R.
Z toho dodáno ostatek Pavlovi Pivkovi dílu manželky jeho
1 R 22 ½ gr.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Jana Matoušového za grunt přijato 2 R.
Ty jsou dány Pavlovi na díl jeho.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Jana Matoušového za grunt přijato dvojích peněz 4 R.
Ty sou vydány na díl Pavlů ouřadu petrovskému na dluh.
Leta Páně 1618 za purgkmistra Pavla Vítového od Jana Matoušového za grunt přijato 2 R.
Ty jsou vydány na dluh ouřadu petrovskému, což za něj do důchodův Jeho [Mil]osti Páně za škopy a od jatky zaplatiti museli.
NB. Ještě se na ten dluh doplatiti má po letech 6 R ouřadu petrovskýmu.
Letha 1626 za purgkmistra Jana Baňaře od Mikuláše Krupice za grunth přijato 1 R.
Ty přijal Pavel n[ebožtíka] Ondry Matoušového.