Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

221 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Miklového

f 480a

K tomu statku jest sirotků 4: Dorota, Václav, Kuna, Manda a Běta mateř jejich pátá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 58 a poloulání na Závodí prodaném Jírovi Folgovi posledních peněz 54 R, placením po 4 R až se předních peněz Pavlovi Tomášovému 46 R vyplatí.
Půl achtele vinohradu v Ležhoře, který jest prodán Jírovi Folgovi zaplacený za 30 R, bez závdanku, placením podle ourody od l[eta] 1609 po 2 R.
Druhého půl achtele vinohradu v Ležhoře zaplacený za 30 R.
Na gruntě 63 na Závodí Vaňka Drahotoušského posledních vyplacených peněz 46 R, placením po 2 R až se předních peněz nápadníkům Ohumovým 6 R 15 gr a Janovi Tomášovému 4 R 15 gr vyplatí.
Summa statku 160 R.
Dělíc tu summu na 5 dílů, přijde na každého po 32 R.
Běta mateř ujala půl achtele vinohradu v Ležhoře jednu polovici, ležící podle Mikuláše Šidlákového v 30 R. A tak jej má zaplacenú, zuostává se jí ještě dodati 2 R.
f 480b
Jíra Folgů na díl Doroty manželky své ujal druhú polovici vinoh[radu] podle Jíry Buchty v 30 R. Zuostává jemu ještě k doplnění dílu jeho dodati 2 R. Ty 2 R sobě Jíra Folgů na gruntě srazil.
A tak díl Dorothy manželky své zouplna vyzdvihl.
Václavovi
Kuně díly jejich každému náleží 32 R.
Mandě

Příjem a vydání:
(neuvedeno)